We beginnen met de film “Transport van aardgas"

transport van aardgas 

Niet al het gas blijft in Nederland. Er gaat ook aardgas het land uit, naar Duitsland bijvoorbeeld. En er komt gas Nederland in, onder meer uit Noorwegen en Rusland. Ten slotte gaat er aardgas de grond in om in lege aardgasvelden te worden bewaard voor later.
gas
De Nederlandse regering wil van Nederland een gasrotonde maken, een transportland van gas om Europa van gas te voorzien, ongeacht hoe groot de omvang van vraag en aanbod van gas ook is. Zo kan ’s zomers, als het aanbod van gas groter is dan de vraag, overtollig gas ondergronds worden opgeslagen. Dat gas kan weer worden opgepompt tijdens de winter als de vraag naar gas groter is dan het aanbod. Ook als Nederland zelf geen gas meer uit de bodem haalt nadat de gasvelden zijn uitgeput, kan Nederland de rol van gasdistributeur spelen.


Vragen
Kijk naar de ‘Kaart Aardgas’ uit de Bosatlas (blz. 64C, 54e editie) en beantwoord de volgende vragen:
7) Waar kan in Nederland aardgas worden opgeslagen?
8) Op welke plek in Nederland kan vloeibaar aardgas uit het buitenland worden aangevoerd?
9) Noem twee plekken waar aardgas via een pijpleiding Nederland binnenkomt.
10) Noem twee plekken waar aardgas via een pijpleiding Nederland uit gaat.
11) Denk je dat Nederland nu al de rol van gasrotonde kan spelen in Europa?
vorigestapvolgendestap