Nederland heeft een dicht netwerk van snelwegen. Daar gaan niet alleen veel personenauto’s overheen, maar ook veel vrachtauto’s.

Vraag
2) Zoek in de Bosatlas de kaart ‘Ontwikkeling autosnelwegennet’ op (67B, 54e editie). Waarom denk je dat er in de zuidelijke helft van Nederland meer snelwegen zijn dan in de noordelijke helft?


Ook heeft Nederland een dicht spoorwegnet met lijnen naar het buitenland, bijvoorbeeld via Roosendaal en Antwerpen naar Parijs en via Arnhem Duitsland in. Ook is speciaal voor goederenvervoer (vooral van containers) een spoorlijn aangelegd, de Betuwelijn.

containervervoervanafrotterdam
Containervervoer per spoor vanaf de haven van Rotterdam

De Betuwelijn verbindt Rotterdam met de Duitse grens. Over deze spoorlijn is lang onenigheid geweest voordat de regering de knoop heeft doorgehakt en tot aanleg ervan heeft besloten. Nog steeds moet de spoorlijn goede aansluitingen krijgen op het Duitse spoorwegennet, zodat ook na de grensovergang goederen snel kunnen worden vervoerd. Tot nu toe is daar niet veel van terechtgekomen.

Kijk naar de film “Het einde van de Betuwelijn”.


Vragen
3) Bij welke Nederlandse plaats gaat de Betuwelijn de Duitse grens over?
4) Waarom vindt het gemeenteraadslid Freriks de Betuwelijn helemaal niet nodig?
vorigestapvolgendestap