nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd

Aan het eind van deze opdracht:
- Kun je uitleggen waarom Nederland door zijn ligging en landschappelijke kenmerken geschikt is als transportland.
- Kun je enkele voorzieningen noemen waarmee Nederland als transportland is ingericht.
- Heb je gezien hoe de kwaliteit van landen als transportland regelmatig wordt gemeten en beoordeeld.
- Weet je dat Nederland bij deze metingen en beoordelingen telkens hoog scoort vergeleken met andere landen.


Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* transportland
* invoer
* uitvoer
* doorvoer
* mainport
* infrastructuur


Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht maak je samen met enkele klasgenoten een deel van een prospectus voor buitenlandse vervoersbedrijven en handelaren die zaken willen doen in Nederland. Daarna voegt je leerkracht alle delen van de prospectus samen.
In het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.


Beoordeling
De delen van de prospectus laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: laat jouw deel van de prospectus goed zien waarom Nederland voor vervoersbedrijven en handelaren een prettig land is om zaken te doen?
- de vorm: is jouw deel van de prospectus kleurrijk en prettig leesbaar en maakt het je als vervoerder of handelaar enthousiast om zaken te doen in Nederland?
- taalfouten: bevatten de teksten in jouw deel van de prospectus niet teveel taalfouten?


Groepsgrootte
Stap 1 tot en met stap 5 doe je alleen.
Het eindproduct (stap 6) maak je samen met enkele klasgenoten.


Tijd
Voor deze opdracht heb je twee lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap