Je hebt gezien dat de natiestaat door globalisering en verlies aan soevereiniteit steeds meer onder druk komt te staan. Zal dat leiden tot het einde van de natiestaat? Of komt daaraan tot in lengte van dagen geen einde? Het is aan jullie om daarop een antwoord te bedenken. Dat doen we met behulp van een touwdiscussie. Dat gaat zo:

  • De leerkracht geeft je een vel papier met daarop de stelling: ‘De dagen van de natiestaat zijn geteld’.
  • Jij schrijft erbij of je het eens of oneens bent met die stelling. Of misschien zit je mening er ergens tussenin. Onderbouw je standpunt met argumenten.
  • Daarna vraagt de leerkracht twee leerlingen naar voren, één die het helemaal eens is met de stelling en één die het er totaal mee oneens is.
    duimen
  • Beide leerlingen krijgen het uiteinde van een touw in handen met de opdracht het strak te houden. ‘Eens’ staat aan de linkerkant, ‘oneens’ aan de rechterkant.
  • De andere leerlingen maken één voor één hun vel papier met een paperclip vast aan het touw. Hoe meer een leerling het eens is met de stelling, hoe verder naar links hij het papier aan het touw vastmaakt. Hoe meer de leerling het oneens is met de stelling, hoe verder naar rechts hij het papier aan het touw vastmaakt.

Klaar:
Dan houd je samen met je klasgenoten een klassengesprek om na te gaan of de natiestaat nog de toekomst heeft en wat je daarvan vindt.
vorigestap