Globalisering is het proces waarbinnen het verkeer van personen, goederen, geld en informatie steeds minder hinder ondervindt van landsgrenzen en afstanden. Dat proces verloopt niet overal ter wereld even snel.

Vraag 
Kijk naar kaart E3 op pagina 247 van de Bosatlas (54e editie).
1) In welk deel van de wereld is de globalisering het verst gevorderd?

Die globalisering heeft voor ons zo zijn prettige kanten. Een paar voorbeelden: In een supermarkt heb je een ruime keus uit producten uit vele landen. Via internet, radio en tv en andere media heb je informatie uit de hele wereld razendsnel tot je beschikking.

Globalisering houdt in dat meer en meer landen handel met elkaar drijven. Het vergroot de onderlinge afhankelijkheid. Zo is Nederland sterk afhankelijk van Duitsland omdat Duitsland onze belangrijkste handelspartner is. Afhankelijkheid heeft nadelen:

  • Als het slecht gaat met de economie van je belangrijkste handelspartner(s), dan heeft dat gevolgen voor de eigen economie. Een veel gehoorde uitdrukking luidt: als Duitsland niest, dan is Nederland verkouden.
    vlaggen
  • West-Europese landen leunen voor hun energievoorziening in belangrijke mate op Rusland en het Midden-Oosten. Als Rusland, om welke reden dan ook, de gaskraan dichtdraait, heeft West-Europa een ernstig probleem. Toen in 1973 verschillende Arabische olieproducenten geen olie meer wilden leveren aan onder meer Nederland, had dat grote economische gevolgen. Een paar maanden lang mochten er zelfs geen auto’s rijden op zondag.
  • Gevolgen zijn er niet alleen voor de ontvangers. Ook de leveranciers zelf ondervinden grote problemen. Rusland kan zijn gaskraan niet zomaar dichtdraaien, want het land verliest dan een groot deel van zijn inkomsten en ook de Arabische olieproducenten hielden de boycot niet lang vol. Het kostte ze eenvoudig teveel geld.
  • Toen Rusland en Oekraïne een meningsverschil hadden over betaling van gasrekeningen, heeft Rusland de gaskraan naar Oekraïne een tijd dichtgedraaid. De gaspijp naar Oekraïne vervoert ook het gas naar West-Europa en ook hier ontving men door het Russisch-Oekraïense conflict enkele dagen geen gas.

De toegenomen onderlinge afhankelijkheid heeft ook voordelen. De kans dat landen elkaar in de haren vliegen en conflicten met de wapens uitvechten, neemt af naarmate globalisering toeneemt.

pijplijn
Belangrijkste gaspijpleidingen vanuit Rusland naar West-Europa


Vragen

2) Hoe kun je aan het aanbod van tv-zenders van je kabelmaatschappij zien dat er vrij verkeer van informatie is tussen Nederland en de rest van de wereld?
3) Waarom zou ook Rusland zelf hinder ondervinden als de gaspijpleiding door de Oekraïne lange tijd dicht zou gaan?
4) Zou Nederland hard geraakt worden als de gaspijpleiding door de Oekraïne lange tijd dicht zou gaan? Waarom?
vorigestapvolgendestap