nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd

Aan het eind van de opdracht:
- Kun je uitleggen hoe, door globalisering, landen steeds afhankelijker van elkaar worden;
- Kun je uitleggen hoe landen door globalisering steeds meer van hun soevereiniteit verliezen;
- Heb je gezien dat globalisering ten koste kan gaan van nationale identiteit;
- Heb je nagedacht over de vraag of natiestaten als Nederland op den duur ophouden te bestaan als gevolg van de globalisering.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* globalisering
* identiteit
* nationale identiteit
* soevereiniteit
* supranationale organen

Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht houd je met de hele klas een touwdiscussie. Hoe dat in zijn werk gaat, zul je gaandeweg merken. Daarna houd je met de klas een klassengesprek over de uitkomst van de touwdiscussie. De touwdiscussie en het klassengesprek gaan over de stelling: “De dagen van de natiestaat zijn geteld.” De bedoeling is dat je goed nadenkt over de vraag of je het eens of oneens bent met de stelling. Je schrijft op wat je van die stelling vindt en geeft dat door aan een klasgenoot.
Met de touwdiscussie en het klassengesprek laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
De docent beoordeelt de kwaliteit van de touwdiscussie, het klassengesprek en de manier waarop jullie je stellingname met argumenten hebt onderbouwd.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: laten de touwdiscussie en het klassengesprek zien wat je vindt van de stelling dat de natiestaat zal verdwijnen en heb je je mening over die stelling onderbouwd met heldere argumenten die geen onjuistheden bevatten?
- de vorm: zijn de touwdiscussie en het klassengesprek helder en met overtuiging gevoerd? Heeft iedereen de kans gehad om zijn mening over de stelling te geven en toe te lichten?

Groepsgrootte
Stap 1 tot en met stap 3 doe je alleen. De touwdiscussie (stap 4) doe je met de hele klas.

Benodigdheden
Een vel papier, een pen en een paperclip.

Tijd
Voor deze opdracht heb je twee lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap