nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd

Aan het eind van deze opdracht:
- Heb je gezien dat artikelen die je in een winkel koopt in verschillende stappen zijn gemaakt.
- Kun je uitleggen hoe het komt dat sommige artikelen door meerdere landen zijn vervoerd voor je ze in Nederland kunt kopen.
- Kun je uitleggen welke rol de prijs van transport heeft op de wijze van produceren.
- Kun je uitleggen waarom arbeidsintensieve productiefasen vooral in Azië plaatsvinden en productiefasen die weinig arbeidskracht vragen vooral in rijke landen.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* arbeidsverdeling
* lagelonenlanden


Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht teken je samen met een klasgenoot een bedrijfskolom. Dat is een overzicht van het aantal stappen waarin een mobieltje, spijkerbroek of een ander artikel wordt gemaakt. Geef per stap aan wat er voor het maken van die stap nodig is aan materialen, energiebronnen, arbeidskrachten en/of vervoer nodig is. Geef in de bedrijfskolom ook aan waar de stappen in de productie plaatsvinden en bij elke stap of er weinig of veel arbeiderskrachten nodig zijn.

In het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
De bedrijfskolom laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: laat de bedrijfskolom zien dat je begrepen hebt dat een artikel altijd in meerdere stappen wordt gemaakt en wat er bij elke stap nodig is?
- de vorm: is de bedrijfskolom met zorg gemaakt en overzichtelijk?
- taalfouten: niet van toepassing.

Groepsgrootte
Stap 1 en 2 doe je alleen. Stap 3 en 4 maak je samen met een klasgenoot.


Tijd
Voor deze opdracht heb je twee lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap