parkeerplaats
Op een parkeerplaats als deze staan auto’s uit verschillende landen bij elkaar


Een eeuw geleden hoefden we nauwelijks naar het buitenland om aan te schaffen wat we nodig hadden. Het meeste werd lokaal geproduceerd. Natuurlijk, sinds de 17e eeuw is er een wereldwijde handel ontstaan, kwamen grondstoffen en halffabricaten al uit de koloniën en werden eindproducten geëxporteerd. Maar toch, het grootste deel van onze producten werd hier gemaakt.
Dat is in de loop van de tijd wel veranderd. En vooral vanaf de tweede helft van de 20e eeuw ging het snel.
De koopwaar die op dit moment in de winkels ligt, heeft in veel gevallen een lange reis achter de rug. Sterker nog, samengestelde producten als elektronica, fietsen of auto’s zijn gemaakt van onderdelen die uit alle hoeken van de wereld worden ingevoerd.

Vragen

1) Kijk naar kaart F op pagina 248 van de Bosatlas (54e editie). Uit welke werelddelen komen de onderdelen in de auto op deze kaart?
2) Zoek nu in de Bosatlas 54e editie kaart J op pagina 53 op. Wat betekende het voor de werkgelegenheid in de industrie in Nederland dat we in Nederland tussen 1900 en 2000 steeds meer producten uit het buitenland kopen en steeds minder uit Nederland zelf?
3) En in welke sector is de werkgelegenheid in dezelfde periode toegenomen?
vorigestapvolgendestap