De wereld kent veel culturen, met eigen talen, muziek, literatuur, kunst, normen en waarden, gewoonten en omgangsvormen. Volgens tegenstanders van globalisering leidt kennismaking met al die culturen tot vervlakking. Anderen zien juist culturele verrijking: we kunnen bijvoorbeeld genieten van muziek en van eten uit de hele wereld. Naast onze palingsound zijn er ook Afropop, fado, krontjong, mariachi, reggae, salsa en soukous). En naast boerenkool ook baba ghanoesh, baklava, couscoussalade, foe yong hai, paella, sushi, tapas en tortilla.

Ook de vermenging van culturen leidt tot vernieuwing en culturele verrijking. Denk aan de Colombiaanse popster Shakira die Arabische muziek vermengd met tango, reggae en rock. Of denk bijvoorbeeld aan de schilder Picasso die zich liet beïnvloeden door Afrikaanse kunst.
drie in een
Shakira en een schilderij van Picasso, gebaseerd op een Afrikaanse masker
© World Economic Forum Annual Meeting / African Art Project - N. Butler

Kan iemand daar bezwaar tegen hebben? Jawel, de critici van globalisering. Volgens hen verkleint globalisering juist de culturele verschillen en leidt het tot een eenvormige mondiale cultuur (met de Amerikaanse cultuur als de dominante). Internet heeft bijgedragen aan de dominantie van het Engels. Naar schatting is 75% van alle tekst die op internet verschijnt in het Engels geschreven. Engels is de derde moedertaal van de wereld (na het Mandarijn en het Spaans), maar wordt wel in heel veel landen als tweede taal aangeleerd. Het is waarschijnlijk de meest gesproken taal ter wereld. Tegelijkertijd worden heel veel talen in hun voortbestaan bedreigd. Omdat ze niet meer worden doorgegeven aan volgende generaties of omdat de jongere generatie overstapt op een andere taal in hun taalgebied.

Vragen
3) Hoeveel talen er zijn is niet exact te zeggen. De schattingen lopen uiteen van meer dan 5.000 tot bijna 10.000. Wat de één als taal ziet, kan voor de ander een taalvariant of dialect zijn. De UNESCO houdt het op ongeveer 6.900 en daarvan zijn er 2.500 die in meer of mindere mate worden bedreigd in hun voortbestaan. De culturele diversiteit wordt daarmee kleiner, maar is dat ook een probleem? En wat is dan precies het probleem? Wat vind jij?
vorigestapvolgendestap