Na de Tweede Wereldoorlog werd de internationale handel steeds vrijer. Om de handel tussen landen en bedrijven in goede banen te kunnen leiden, richtten 23 landen in 1948 de GATT op, de General Agreement on Tariffs and Trade (Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel).
Het doel van de GATT was om de invoertarieven zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk af te schaffen. Steeds meer landen sloten zich bij de GATT aan. De laatste onderhandelingen leidden in 1986 tot een handelsakkoord. Om de uitvoering van dat verdrag beter in de gaten te kunnen houden, werd er in 1995 een nieuwe organisatie opgericht: de WTO, de World Trade Organization (Wereldhandelsorganisatie).

gattwto
Er zijn nu 159 landen bij de WTO aangesloten. De WTO vertegenwoordigt meer dan 97% van alle handel in de wereld. Afspraken die door de WTO-landen worden gemaakt, moeten worden nagevolgd door alle aangesloten landen. De WTO ziet daar op toe en kan een land flinke boetes opleggen als ze zich niet aan de afspraken houden. Als een land meent dat een ander land zich niet aan de afspraken houdt, kan het naar een geschillencommissie gaan. We spreken dan over een handelsconflict. Eén van de belangrijkste taken van de WTO is het oplossen van handelsconflicten. 

wereldhandelkaart
De wereldhandelroutes in beeld gebracht (over land, over zee, door de lucht en via internet)


Vraag
3) De WTO zet zich ook in voor de bescherming van patenten en octrooien. Hoe past dat binnen de bescherming van de vrijhandel?
vorigestapvolgendestap