nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd

Aan het eind van deze les:
- Weet je dat producten uit de hele wereld in de winkels komen en dat ook onderdelen van overal uit de wereld komen voordat ze op één plek worden geassembleerd.
- Kun je de verschillen tussen protectionisme en vrijhandel in je eigen woorden uitleggen.
- Ken je de organisaties GATT en WTO en weet je hoe de WTO uit de GATT geëvolueerd is.
- Kun je de belangrijkste taak van de WTO omschrijven.
- Weet je hoe de wereldhandel heeft geleid tot globalisering en kun je een (eigen) definitie van globalisering geven.


Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Wereldhandel
* Protectionisme 
* Vrije handel of Vrijhandel
* Globalisering


Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht doen jullie met de hele klas een rug-aan-rug-oefening. Hoe die oefening gaat, kun je lezen in stap 5.
Met de rug-aan-rug-oefening laten jullie zien dat jullie de leerdoelen hebben behaald.


Beoordeling

Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: laat de rug-aan-rug-oefening zien dat jullie er in geslaagd zijn de begrippen uit de opdracht in jullie eigen woorden te omschrijven?
- taalfouten: bevatten de antwoorden op de vragen van de stappen 1-4 niet te veel taalfouten?

 

Groepsgrootte
Stap 1 tot en met stap 4 doe je alleen.
Het eindproduct (stap 5) doen jullie met de hele klas.

Benodigdheden
- Een set met tekstkaartjes en een setje met afbeeldingen (die sets krijgen jullie van de docent)

 
Tijd
Voor deze opdracht heb je twee lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap