nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd

Eindproduct

Het eindproduct is een Abri-poster, zo’n affiche in een bushokje. In kleine groepjes maken jullie duidelijk hoe jullie tegen de gevolgen van globalisering voor de wereldbevolking als geheel aankijken. Hoe zit het? Is globalisering een vloek of zegen, of ergens daartussenin? En geldt dat voor ons allemaal?

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: hebben jullie de informatie uit het afgelopen blok verwerkt in je Abri-poster?
- de vorm: hebben jullie een doordacht werkstuk gemaakt?

Groepsgrootte
Je doet deze opdracht in kleine groepen.

Tijd
Voor deze opdracht heb je twee lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap