De Garo is een inheems volk dat leeft op het platteland op de grens van India en Bangladesh. Volgens een oude Garo-mythe schiep een vrouw genaamd Nantanupanta de Aarde uit een handvol aarde uit de bodem van de oceaan. Om die reden hebben tot op de dag van vandaag vrouwen het voor het zeggen bij de Garo. 

Bij de Garo dragen de vrouwen de familienaam (ook na een huwelijk) en de jongste dochter erft alles. Als uit een huwelijk er alleen jongens geboren worden, erft niet de zoon, maar de jongste dochter van de zus van de moeder. In India en Bangladesh gaan jongens eerder naar school en alleen als er voldoende geld is voor beiden gaan de meisjes ook naar school. Bij de Garo is dat andersom. Als er niet voor alle kinderen voldoende geld is, gaan de meisjes eerder naar school dan de jongens.

garo
Voor een huwelijk ligt het initiatief bij de Garo-meisjes; zij kiezen hun echtgenoot. Zij verwacht dat ze 'geschaakt' wordt door hun toekomstige echtgenoot en door de familie terug naar haar dorp wordt gebracht. Bij een huwelijk verhuist de bruidegom dan ook naar het huis van de ouders van het meisje en niet andersom. De vrouwen bezitten de rijstvelden en bewerken die, terwijl de mannen doorgaans op de kinderen passen.

De Garo kennen een matriarchaat, omringd door volken die het patriarchaat omhelsen. Uit de contacten merken de Garo-mannen dat de samenleving elders anders in elkaar zit dan thuis. Dat zorgt voor onrust onder de mannen en dat ze leven in een matriarchaat vinden ze onrechtvaardig. Veel Garo-mannen zijn al verhuisd naar de steden in Bangladesh of India, waar dominantie van mannen heel gewoon is.

Vragen
5) Noem zoveel mogelijk zaken die anders bij de Garo zijn geregeld dat bij jou thuis.
6) Denk nog eens terug aan het zeer speciale patriarchaat bij de Masai en de twee matriarchaten bij de Mosuo en Garo. Wat valt je daarbij op (afwijkend van de meeste westerse samenlevingen) waardoor deze maatschappijvormen zich hebben kunnen handhaven?
vorigestapvolgendestap