De Mosuo is een eeuwenoude stam in Zuidwest-China, aan de voet van de Himalaya. Bij de Mosuo maken vrouwen de dienst uit. Grootmoeders staan aan het hoofd van de familie en bezit wordt doorgegeven van moeder op dochter. 

Waar de meeste meisjes en jongens in de wereld dromen van een huwelijk, zal dan niet opkomen bij Mosuo-jongeren. Bij hen bestaat het concept 'huwelijk' simpelweg niet. Iedereen is single, maar wel onderdeel van hun eigen familie.

mosuo

Ze kennen wel het 'walking marriage'. De regel is simpel. Als de hoed van een man aan de deurknop van een vrouwenvertrek hangt, is dat een teken dat andere mannen niet mogen binnenkomen. Of het gaat om een one-night-stand of om een partnerschap voor het leven, dat bepaalt de vrouw. Voor veel Mosuo-vrouwen is het niet ongewoon om niet te weten wie de vader van hun kind is. De vaders wonen niet eens bij de kinderen. Zij wonen in het familiehuis, geleid door de (groot)moeders.

De vrouwen hebben niet alleen eigen bezit en erven ze alles, ze zijn ook verantwoordelijk voor de landbouw en ze bestieren het huishouden. De taken van de mannen zijn voornamelijk de fysieke arbeid, zoals het bouwen van huizen en het ploegen van het land. 
De mannen mogen hun zegje je wel doen, maar uiteindelijk hebben de vrouwen, en met name de grootmoeders, het laatste woord.

Vraag 
4) Naast het concept 'huwelijk' kennen de Mosuo meer concepten die voor ons heel gewoon zijn, maar voor de Mosuo niet. Kun je (een) voorbeeld(en) geven?
vorigestapvolgendestap