De Masai zijn herders uit Kenia en Tanzania, bekend om hun lengte, door hun manier van kleden en hun springdansen, maar ze staan vooral bekend als stoere krijgers. Toch zijn het niet de krijgers, maar de stamoudsten die bepalen wat er gebeurt.

De Masai kennen twee levensfasen voor vrouwen en drie voor mannen:

levensfases

De overgang van kind naar een volwassene wordt bepaald door een besnijdenisceremonie als ze een jaar of 15 zijn. Voor jongens gebeurt dat in een ceremonie die eens in de 15 jaar plaatsvindt. Als je als jongen nog net te jong bent voor een besnijdenisceremonie kan het zijn dat je pas rond je 25e een volwassene kunt worden. Jongens worden dan een moran, een krijger. Een krijger heeft wel eens een stiekeme one-night-stand met een jonge vrouw, maar eigenlijk mag je pas gaan trouwen als je krijger-af bent en een stamoudste wordt. 

Vrouwenbesnijdenis is bij wet in Kenia en Tanzania verboden, maar komt nog veelvuldig voor. Maar soms is de ceremonie niet meer dan een symbolische besnijdenis (zie ook het verhaal van Nice Leng'ete). Meisjes worden geacht na hun ceremonie snel te gaan trouwen.

Vrouwen trouwen met een man die meestal een jaar of 15 ouder is dan zijzelf. Ze hebben niets te zeggen over hun eigen huwelijk. De ouderen, krijger-af,  trouwen met de vrouw die hun ouders hebben uitgekozen en betalen daarvoor een bruidsschat. De mannen kunnen met meer dan een vrouw trouwen, andersom niet. De taak van de vrouwen is kinderen krijgen en voor het huishouden zorgen.

driegeneraties
De Masai hebben een echt patriarchaat. Vrouwen hebben niets te zeggen. De mannen, en dan alleen de stamoudsten, bepalen alles. Hoe ouder een Masai is, hoe meer respect je hem moet geven. De ouderen worden gezien als wijs die gehoorzaamd moeten worden. Zij nemen de beslissingen, vaak na een hele dag discussiëren onder een boom. Het duurt vaak zo lang omdat ze een beslissing vanuit alle kanten willen bekijken. Zij bemiddelen ook bij conflicten en hun beslissing moet je accepteren. Deze eeuwenoude tradities zijn voor de Masai heilig.

Vragen
2) De tradities van de Masai passen niet zo goed bij de Kinderrechten en Mensenrechten. Geef van beide type rechten een voorbeeld waaruit dat blijkt.
3) Wat zouden wij weer van de Masai kunnen leren?
vorigestapvolgendestap