In de prehistorie, de tijd waar we géén geschreven bronnen over hebben, weten we niet of mannen en vrouwen op gelijke voet stonden of niet. Hard bewijs is er niet, maar antropologen denken dat de eerste kleine groepen de arbeid (vruchten en wortels verzamelen, visvangst en jacht op klein wild) gelijkelijk verdeelden. Dat veranderde bij de invoering van de jacht op groot wild met behulp van nieuwe wapens. Deze jacht ging gepaard met achtervolgingen over grote afstanden en voor onvoorspelbare periodes. Daarmee ontstond ook de mythe van 'de man als jager'.

In bijna alle beschavingen waar we geschreven teksten over hebben -vanaf 5000 v.Chr.- is er sprake van onderdrukking van vrouwen en van een patriarchaat: de maatschappijvorm waarbij mannen een dominante rol innemen. 

In de oudst bekende democratie, die van Athene in de Griekse oudheid (6e tot 4e eeuw v. Chr.), stemden de mannen in een centrale volksvergadering op gelijke voet over wetgeving en benoemingen voor belangrijke posten; vrouwen mochten niet meedoen. 

amazones

De mannen van Athene raakten vaak in oorlog met andere stammen waar mannen én vrouwen tegen hen vochten. Onder Griekse schrijvers ontstonden verhalen van dappere vrouwen op het slagveld die als eersten paarden temden en met boog en pijl en dodelijke precisie hun mannelijke tegenstanders doodden. De Griekse dichter Homeros roemde in de Ilias de Amazones: "Een vrouwvolk zo strijdbaar als mannen." Herodotus noemde hen "mannenmoordenaars". Volgens hem mochten de vrouwen van dit volk niet trouwen totdat ze een mannelijke vijand gedood hadden.

De Grieken waren kennelijk doodsbang voor de Amazones en bovendien bijgelovig. Ze beweerden dat de Amazones mannen aan hun god offerden. De vrouwen van het eiland Lesbos zouden in opstand zijn gekomen tegen hun eigen echtgenoten en hen allen tegelijk hebben omgebracht. 

Of de Amazones echt bestaan hebben is de vraag. Er is geen archeologisch bewijs dat er inderdaad een volk heeft bestaan dat alleen maar uit vrouwen bestond. Echt of niet, de Amazones worden wel gezien als het eerste matriarchaat, de maatschappijvorm waarbij vrouwen de dominante rol innemen.

Vraag
1) Verklaar hoe de term 'lesbisch' heeft kunnen ontstaan.
vorigestapvolgendestap