Naast verklaringen en verdragen nemen de Verenigde Naties ook resoluties aan. Een resolutie is een besluit dat met meerderheid van stemmen door de Algemene Vergadering van de VN is aangenomen.

Er zijn honderden resoluties in de loop der jaren aangenomen, maar Resolutie 1325 uit 2000 is een hele bijzondere over de positie van meisjes en vrouwen.

resolutieAanleiding
In hedendaagse conflicten valt 90% van de slachtoffers onder burgers, waarvan het merendeel vrouwen en kinderen zijn. De Nederlandse generaal Patrick Cammaert, voormalige VN-commandant, zei daarover: "Het is tegenwoordig in conflictsituaties gevaarlijker om vrouw te zijn dan soldaat."

Verkrachting wordt vaak ingezet als oorlogswapen: het zijn vrouwen en meisjes die voor het overgrote deel slachtoffer van seksueel geweld, ongewenste zwangerschappen en seksueel overdraagbare aandoeningen zijn.   

Tegelijkertijd werd er óver vrouwen gesproken, maar niet mét vrouwen over vrede. Bij vredesonderhandelingen was maar 8% van de deelnemers vrouw. En dat terwijl onderzoek heeft aangetoond dat de betrokkenheid van vrouwen cruciaal is voor duurzame vrede (bron: UN Women).   

Dit leidde tot het aannemen van Resolutie 1325 onder de naam 'Vrouwen, Vrede en Veiligheid'. De belangrijkste twee punten van deze resolutie gaan in op:

* Rechten voor vrouwen en meisjes in gewapende conflicten en de effecten van geweld op vrouwen en meisjes.
* Het betrekken van vrouwen bij vredesopbouw

Hoe belangrijk de rol van vrouwen bij vredesopbouw is, moge blijken uit het verhaal van een groep Liberiaanse vrouwen die vrede afdwong (ook gefilmd in 'Pray the devil back to hell').


Liberiaanse vrouwen
vrouwenliberiaToen Leymah Gbowee voor de zoveelste keer met haar kinderen vluchtte voor de moordende, verkrachtende, armen en benen afhakkende rebellen, begon ze uit wanhoop een actie: vrouwen – christenen en moslims – gingen bidden voor vrede. Dat haalde niks uit. Dus togen de vrouwen in witte kleren naar een groot kruispunt. Hun wapens waren spandoeken die schreeuwden om vrede, en een volharding die zelfs Charles Taylor, brute aanvoerder van legers gedrogeerde kindsoldaten, tot een concessie dwong.

Het leger en de rebellen begonnen vredesonderhandelingen in een hotel in Ghana, maar de mannen genoten van de luxe en het schoot totaal niet op. De vredesvrouwen zamelden geld in en togen met tweehonderd naar Ghana. Een ketting van mensen sloot de onderhandelaars van de president met de rebellen op in een vergaderzaal. Toen de rebellen via het raam probeerden te vluchten en ze dreigden de vrouwen te zullen oppakken, speelde Leymah Gbowee haar laatste kaart. Ze begon haar kleren uit te trekken. Geen grotere schande voor een man dan het moeten aanschouwen van een naakte moeder. Ook de andere vrouwen begonnen zich uit te kleden. De onderhandelingen werden hervat en het vredesakkoord getekend. Missie geslaagd. Niet later daarna kreeg Liberia haar eerste vrouwelijke president.


Vraag
7) Nederland heeft aansluitend bij Resolutie 1325 een eigen Nationaal Actieplan 1325 opgesteld. Bij Nederlandse VN-missies gaat een genderadviseur van ministerie van Defensie mee. Wat zou die adviseur volgens jou kunnen doen?
vorigestapvolgendestap