Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog dacht iedereen: 'Dat nooit meer'. Meteen na het ontstaan van de Verenigde Naties in 1945 ging een commissie aan de slag om mensenrechten om te zetten in een verklaring. 

eleanorroosevelt
Voorzitter van de commissie was Eleanor Roosevelt. Zij was de vrouw van wijlen president Roosevelt van Amerika. Andere leden van de commissie waren een jurist uit Frankrijk, een historicus uit China, een voormalige president uit Tsjechië, een diplomaat uit Chili, een rechtsgeleerde uit Panama en andere deskundigen uit Uruguay, Iran, Mexico, India en de Sovjet-Unie.

De commissie heeft alleen rechten opgenomen waar iedereen het over eens was. Daarom staat het verbod op de doodstraf er niet in, ontbreekt het verbod op kinderarbeid, ontbreken de rechten van vrouwen en minderheden (inheemse volken bijvoorbeeld), het recht om te staken en de vrijheid van drukpers. Over al die rechten is in de commissie van Eleanor Roosevelt gesproken, maar men kon het er niet over eens worden. De commissie wilde vooral bereiken dat er geen landen tegen zouden stemmen. Dat lukte.

Op 10 december 1948 is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de VN aanvaard. Er stemde niemand tegen. Wel hebben verschillende landen zich onthouden van stemming.

De UVRM is nadrukkelijk bedoeld voor iedereen: vrouwen en mannen, jong en oud, blank en gekleurd. De termen 'allen' of 'een ieder' vind je in zo beetje elk van de 30 artikelen van de UVRM:* Alle mensen of allen (artikelen 1, 7) zoals Artikel 1: Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.
* Een ieder (artikelen 2-3, 6, 8, 10-15, 17-29) zoals Artikel 3: Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.
* Niemand (artikelen 4-5, 9, 11-12, 15, 17, 20) zoals Artikel 4: Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden.

womensrightsarehumanrightsOp drie plekken wordt er specifiek verwezen naar de positie van vrouwen:

* Artikel 2: Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

* Artikel 16: Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.

* Artikel 25: Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand.


We zijn allemaal mensen en iedereen heeft recht op de mensenrechten. Toch zijn er speciale groepen die nog steeds achtergesteld zijn en soms extra bescherming nodig hebben. Dat geldt ook voor vrouwen. Toch duurde het toch 1979 voordat de aandacht voor vrouwen apart werden vastgelegd in wat het Vrouwenverdrag is gaan heten, maar officieel: 'Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen' (zie verder stap 3).

Vragen
2) Kun je bedenken waarom de Roosevelt-commissie koos voor een verklaring en niet voor een verdrag?
3) Noem enkele groepen die extra bescherming nodig hebben.
vorigestapvolgendestap