nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name doel 5, 16. en 17

Aan het eind van deze les:
- Weet je dat op verschillende manieren de rechten van vrouwen op papier zijn gezet.
- Ken je de Franse Verklaring van de Rechten van de Mens en Burger
- Weet je waarom de schrijfster en politieke activiste Olympe de Gouges een eigen versie van deze Franse verklaring op papier heeft gezet.
- Ken je de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en weet je waaromer daarin géén speciale aandacht is voor de positie van vrouwen.
- Ken je het Vrouwenverdrag.
- Weet je waarom er een proces tegen de SGP werd gevoerd omwille van haar vrouwenstandpunt.
- Ken je belangrijkste punten uit Resolutie 1325 met de titel 'Vrouwen, vrede en veiligheid'
- Weet je hoe belangrijk de rol van vrouwen is bij vredesopbouw.
- Kun je aangeven welke dag door de VN is uitgeroepen tot Internationale Vrouwendag.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Verklaring van de Rechten van de Mens en Burger
* Verklaring van de Rechten van de Vrouw en Burgeres
* Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
* Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen / Vrouwenverdrag
* Resolutie 1325  
* Nationaal Actieplan 1325
* Internationale Vrouwendag


Eindproduct

Als eindproduct van deze opdracht bedenken jullie een themajaar voor Internationale Vrouwendag en bedenken jullie een actie die daarbij aansluit. Met het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: is het jullie gelukt om een aansprekend thema en bijbehorende actie op papier te zetten?
- de vorm: is je creatieve verwerking met zorg gemaakt?
taalfouten: bevatten de antwoorden op de stappen 1-4 en het eindproduct niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
De campagne bedenk je samen met groepje leerlingen van 3 of 4 klasgenoten.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap