We beginnen deze stap meteen met een filmpje:


Klik hier voor de vertaling van het filmpje

Beantwoord nu enkele vragen.

Vragen
5) Hoe zou het komen dat kinderen denken dat de beroepen die ze tekenen specifieke mannenberoepen zijn? 

6) Hieronder vind je 20 beroepen die gezien worden als (overwegend) typische vrouwenberoepen of als (overwegend) typisch mannenberoepen. Geef aan wat jij denkt dat typische beroepen zijn (de benamingen zijn omgezet in de mannelijke vorm) en geef één eigen typisch vrouwen- of mannenberoep dat niet in de lijst staat:

typischeberoepen leerlingen  

Er zijn meer typische mannenberoepen dan typische vrouwenberoepen. Van de machinemonteurs is vrijwel 100% mannelijk. Van de dierenartsassistenten is vrijwel 100% vrouwelijk. In de top 20 van typische mannenberoepen loopt dat van 100% terug tot 92% mannelijk. In de top 20 van typische vrouwenberoepen loopt dat terug van 100% tot zo'n 70%.

Toch zie je overal verschuivingen, al komen er steeds meer mannen in (voorheen) typische vrouwenberoepen dan meer vrouwen in (voorheen) typische mannenberoepen.

Hoe zou het komen dat er specifieke vrouwen- of mannenberoepen bestaan? Is dat interesse? Opleiding? Of is dat wat we van vrouwen of mannen verwachten?

Dat specifieke genderverbonden beroepen niet altijd en niet overal dezelfde zijn, moge blijken uit twee voorbeelden die we geven.

vrouwinmannenberoep1942

rosietheriveter
1) Rosie the riveter 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstond er een uitgebreide oorlogsindustrie die nodig was om de nazi-Duitsland te kunnen verslaan. Maar steeds meer mannen werden opgeroepen voor militaire dienst en ontstonden er overal tekorten aan industriearbeiders. Dat gat werd gevuld met vrouwen in beroepen die voorheen als typisch mannelijk werden gezien. 

Engeland had Munitionettes: vrouwen die munitie maakten in minutiefabrieken. Canada had Bren Gun Girls: vrouwen die mitrailleurs maakten. Maar het bekendst is het symbool Rosie The Riveter uit Amerika. 
Rivet is Engels voor klinknagel. De Riveters sloegen klinknagels bij de bouw van bommenwerpers. Rosie the riveter werd beroemd danzij een liedje en dankzij een affiche van een riveter met de slogan We can do it!
Na de oorlog werd dat affiche hét symbool voor feminisme en de kracht van vrouwen.


2) Vrouwen in de bouw in India
Tussen 99 en 100% van de bouwvakkers in ons land is mannelijk en bouwvakker is zo'n typisch mannenberoep. Je kent de cliché's wel van de bouwvakker die vanuit de steiger een knappe jonge vrouw nafluit. 

Hoe anders is dan in India. Daar fluiten de bouwvakkers geen knappe vrouwen na. Ten eerste omdat het in India onfatsoenlijk is om iemand na te fluiten, maar vooral omdat de meeste bouwvakkers in dit land vrouwelijk zijn.

Een van deze 'bouwvakkers' is de dertigjarige Kamlesh. Samen met haar man werd zij geworven om te gaan werken op een werkplaats in Delhi. Ze was in eerste instantie blij om te vertrekken, want ze woonde in een dorp met een hoog risico op verdroging van de gewassen, maar ze merkte snel dat haar nieuwe leven niet beter was.
Ze vertelt: “Ik wist niet hoe laag mijn loon zou zijn, hoe ons huis eruit zou zien, en dat ik mijn kinderen bijna niet zou zien. De mannen klagen altijd dat wij vrouwen zwak zijn en niet hard genoeg werken, maar dat klopt niet. Wij werken net zo hard.”

De bouwvakkers werken aan openbare gebouwen en privéprojecten en worden geworven door aannemers die naar hun dorpen komen om ze werk te geven. De aannemers zijn verantwoordelijk voor behuizing en vervoer. Zij zijn ook degenen die het loon en de arbeidsomstandigheden bepalen.

bouwvakkerindia
Vragen
7) Het affiche van Rosie the riveter komt van een Amerikaanse overheidscampagne. Met welk doel heeft de overheid de bijbehorende slogan bedacht?
8) Kun je bedenken waarom er in India zoveel vrouwen worden ingehuurd voor de bouw?
vorigestapvolgendestap