Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft enige maanden geleden onderzocht hoe jongeren (12-25 jaar) denken over de verdeling van huishouden en zorgtaken. Het merendeel van de jongens en meisjes is van mening dat het (onbetaald) huishouden en de zorg voor jonge kinderen taken zijn voor beide partners. 

De huishoudelijke taken zouden volgens 69% van de jongens en 77% van de meisjes gelijkelijk verdeeld moeten worden. 

De verzorging en opvoeding voor jonge kinderen is volgens 65% van jongens en 64% van de meisjes de taak van beiden.

Mooie cijfers en je zou denken dat de emancipatie (bijna) voltooid is. Hoe anders is de werkelijkheid. Van al die mooie voornemens komt niet zo veel terecht. In Nederland is een minderheid (47%) van de mannen dagelijks met het huishouden bezig tegenover het merendeel van de vrouwen. Dat blijkt uit data van het Europese statistiekbureau Eurostat. Nederland komt er nog redelijk goed van af. In Italië is het verschil veel groter. Daar doet ruim 80% van de vrouwen elke dag het huishouden en maar 20% van de mannen. 

Je kunt concluderen dat nog het steeds vooral de vrouwen zijn die het huishouden doen, ook in Nederland. 

Voor een groot deel komt dat door de onwil van mannen, maar ook door de houding van vrouwen zelf. Professor Clare Lyonnette van de Universiteit van Warrwick spreekt over de 'mythe van de mannelijke incompetentie': "Sommige vrouwen zijn er nog altijd van overtuigd dat mannen onmogelijk een huishoudelijke taak op een aanvaarbare manier kunnen uitvoeren." Lyonette: "En wie blijft er thuis als er een kind ziek is?

mannenhuishouden

In het westen is er een discrepantie tussen verwachtingen en praktijk t.a.v. het huishouden en opvoeding. In veel ontwikkelingslanden spelen andere zaken een grote rol: traditie en cultuur. Volgens een onderzoek van UN Women doen vrouwen nog altijd 2,5 keer zo veel onbetaald huishoudelijk werk dan mannen. De zorg voor kinderen (eigen of broertjes en zusjes), het halen van water, het sprokkelen van hout, koken en schoonmaken worden traditioneel als 'vrouwenwerk' gezien en beneden de waardigheid van jongens en mannen. 

Huishoudelijk werk wordt niet op waarde geschat, terwijl onderzoekers dat in werkelijkheid juist onzettend belangrijk vinden: "Als vrouwen zouden stoppen met al het werk dat ze onbetaald doen, zou de hele economie instorten", aldus Shahra Razavi, hoofdonderzoeker van UN Women.

We zien gelukkig steeds meer meisjes die naar school gaan, maar voor meisjes is dat vaak dubbel zo zwaar (naar school + huishoudelijke taken). En als er een kind thuis wordt gehouden om te helpen met het huishouden is dat vrijwel altijd een meisje en nooit een jongen.

Vraag
4) In een onderzoek van de Universiteit van Warwick komt ook naar voren dat hoe hoger het inkomen van de man, hoe minder ze geneigd zijn te helpen met huishoudelijk werk. Kun je daar een verklaring voor geven?
vorigestapvolgendestap