We hebben gesproken over drie vormen van gendergerelateerd geweld: kindhuwelijken, vrouwenbesnijdenis en vrouwenhandel. Daarbij hebben we cijfers voor de situatie wereldwijd genoemd. Maar hoe zit het in Nederland? Ondanks dat deze vormen van gendergerelateerd geweld in Nederland verboden zijn, komen ze wel voor.

Kindhuwelijken
Stel je voor: je bent een meisje van een jaar of 15 en gaat met je ouders op vakantie bij je familie in het land van herkomst. Je ouders gaan terug naar huis, maar jij wordt achtergelaten. Moederziel alleen, vaak zonder paspoort, en getrouwd met een vaak onbekende man van minstens twee keer jouw leeftijd. Het overkomt jaarlijks tenminste 250 jonge Nederlandse meisjes. Voor deze meisjes is de familiereis uitgedraaid op een huwelijksreis, waarna het leven zoals ze dat kenden voorgoed voorbij is. Kindhuwelijken zijn in Nederland gelukkig verboden, maar daar laten deze families zich niet door tegenhouden. De straf op huwelijksdwang is laag, de pakkans klein en een ticket is snel geboekt.

demonstratieVrouwenbesnijdenis
Vrouwenbesnijdenis is in Nederland verboden, er staat een maximumstraf op van twaalf jaar. Handhaving ontbreekt echter. Volgens officiële cijfers wordt jaarlijks 'slechts' een vijftigtal meisjes genitaal verminkt, maar waarschijnlijk liggen de werkelijke aantallen vele malen hoger. Volgens schattingen van GGD Haaglanden zijn er alleen al in de regio Den Haag 5000 meisjes die zijn besneden of dat risico lopen, en landelijk zelfs 29.000. Deze besnijdenissen vinden vooral in het buitenland plaats of illegaal in Nederland.

Vrouwenhandel
Het aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland ligt op naar schatting 6.250 mensen. In tweederde van de gevallen gaat het om seksuele uitbuiting. Tweederde van deze slachtoffers zijn Nederlandse vrouwen (ruim 4000), de helft van hen is minderjarig. De rest komt uit het buitenland (ruim 2000), met name uit Oost-Europa, maar ook uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 

Je kiest met enkele leerlingen uit je klas een van de drie thema's uit die jullie het meest aanspreekt. Samen ontwerpen jullie een poster om meisjes en vrouwen te waarschuwen. Je mag ook een algemene poster over gendergerelateerd geweld uitbeelden.

Veel succes!
vorigestap