Een kindhuwelijk is een huwelijk tussen een kind en een volwassene of tussen twee kinderen. Vaak gaat het om een gedwongen huwelijk. En in de meeste gevallen gaat het om een meisje met een volwassen man. Wereldwijd is 1 op de 5 gehuwde meisjes getrouwd voor hun 18e jaar. Velen van hen zijn niet ouder dan 12 en zelfs huwelijken met een meisje jonger dan 8 jaar komen voor.

Oorzaken
1. Armoede
Meisjes worden vaak uitgehuwelijkt als de ouders arm zijn. Er is dan één mond minder nodig om te voeden. Bij een bruidscht is een meisje goedkoper als ze jong is en niet opgeleid.childmarriageindia

2. Discriminatie
Meisjes zijn in veel delen van de wereld minder waard dan jongens. Ze moeten zo snel mogelijk trouwen, kinderen krijgen en voor het huishouden zorgen.

3. Cultuur en traditie
Het huwelijk is voor ouders een manier om een goede toekomst te regelen voor hun dochter. Bijvoorbeeld om haar te beschermen tegen verkrachting en ander fysiek geweld. Of ze willen de schande van seks of een zwangerschap voor het huwelijk voorkomen.

4. Gebrek aan onderwijs
Ongeschoolde ouders weten niet beter dat een huwelijk de enige manier is om het hoofd boven water te houden. Meisjes die wél naar school gaan hebben drie keer meer kans om aan een kindhuwelijk te ontsnappen. Ze zijn mondiger, weten vaak beter wat hun rechten zijn en kunnen beter met hun ouders bespreken dat ze op latere leeftijd willen trouwen.

5. Gebrekkige wetgeving
In bijna de helft van alle landen is het kindhuwelijk nog steeds toegestaan. En in veel landen die wel een minimumhuwelijksleeftijd (van 18 jaar) in de wet hebben vastgelegd, wordt deze wet niet voldoende gehandhaafd.

Gevolgen voor meisjes
1. Vroegtijdig stoppen met school
Meisjes die gedwongen worden te trouwen, moeten vaak stoppen met school. Hierdoor kunnen zij zich niet verder ontwikkelen en hebben ze nauwelijks of geen kans op het vinden van een baan.

2. Huiselijk geweld
Kindbruiden worden vaker slachtoffer van huiselijk geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing, vernedering en bedreiging.

3. Gezondheidsproblemen
Kindbruiden hebben vaak te maken met een zwangerschap en bevalling op een veel te jonge leeftijd. Dit brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee. Meisjes tussen de tien en veertien jaar hebben tot vijf keer meer kans te overlijden bij de bevalling dan vrouwen van tussen de twintig en 24. Complicaties bij vroegtijdige zwangerschappen en bevallingen zijn in ontwikkelingslanden een van de grootste doodsoorzaken van meisjes tussen de vijftien en negentien.

Niger en Oeganda
In Saoedi-Arabië, Djibouti, Sri Lanka en Jemen is er geen minimumleeftijd waarop jongens en meisjes mogen trouwen. In Niger is de minimumleeftijd 15 jaar, maar ook die wordt niet nageleefd. Niger is het land met de meeste kindbruiden van de wereld: driekwart van de meisjes is getrouw voor hun 18e en vrijwel altijd met een oudere man. De 13-jarige Mariama vertelt over haar huwelijk:Klik hier voor de vertaling in het Nederlands

In Oeganda is er wel een minimumleeftijd van 18 jaar, maar ook in dit land wordt de wet veelvuldig ontdoken. Rose zat in de laatste klas van de basisschool en was 14 (dat is in Oeganda niet ongebruikelijk; als de ouders even geen geld hebben voor schoolspullen, slaan de leerlingen een jaar over).

noearlymarriageRose werd zwanger van een buurjongen. Zwangere meisjes worden altijd van school gestuurd, zo ook Rose. Haar moeder dwong haar met de buurjongen te trouwen en Rose verhuisde naar zijn huis. "Het leven in het huwelijk was de hel. Ze lieten alles aan mij over. Graven, voor de geiten zorgen, koken, water halen, brandhout verzamelen en op zoek gaan naar voedsel. Elke dag moest ik op zoek naar groente en soms ging ik naar Meer Bisinia om vis te kopen voor een familie van 11 mensen."

Young Talk
Young Talk is een Oegandees gratis glossy voor leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs. In het blad worden allerlei onderwerpen behandeld: huiselijk geweld, hiv/aids, incest, loverboys én kindhuwelijken. In dit blad geven de leerlingen elkaar adviezen, maar ook deskundigen komen aan het woord.

Mariam Akiror, van Uganda Child Rights NGO Network, zegt tegen de lezers van het blad:
"Richt je op onderwijs. Een vroeg huwelijk is meestal niet succesvol. Ieder kind heeft dromen en die bereik je door onderwijs. Als je tot een huwelijk gedwongen wordt, vertel dat tegen je leraar, iemand die je vertrouwt of tegen een politieagent. Meisjes zijn geen bezit. Kindhuwelijken leiden vaak tot vroegtijdig overlijden, armoede en ziektes, Zoek naar vrienden die het beste met je voor hebben.”

Politieagent Okwangor James spreekt de leerlingen ook rechtstreeks in de glossy aan:
"Een kindhuwelijk is een misdaad. Als het gebeurt, meld het dan aan de politie. Het afgelopen jaar hebben twee meisjes gemeld dat hun ouders een huwelijk wilden sluiten. We zijn naar hun huizen gegaan toen de traditionele huwelijksceremonieën plaatsvonden. We hebben de ouders en de mannen die met hen wilden trouwen gearresteerd."

Vragen
1) Onderwijs is zowel een oorzaak als een oplossing voor kindhuwelijken. Leg uit hoe dat zit.
2) Met welk gezondheidsprobleem dat niet in de tekst hierboven wordt genoemd hebben kindbruiden vaak ook te maken?
3) Stel jij bent een leerling uit Oeganda. Welk advies zou je in Young Talk aan je medeleerlingen willen meegeven?
vorigestapvolgendestap