"Je komt nooit een hart binnen door middel van geweld."
   - Winston Churchill


De Verenigde Naties omschreven in 1993 gendergerelateerd geweld als: "elke daad van geweld die resulteert in, of waarschijnlijk zal resulteren in fysieke, seksuele of psychologische schade of lijden voor vrouwen."

Al snel bleek dat ook mannen te maken kunnen hebben met geweld omwille van hun geslacht of gender. De EU kwam later met de volgende definitie die door anderen vaak is overgenomen: "geweld dat zich richt tegen een persoon omwille van diens geslacht, genderidentiteit of genderexpressie, of waaronder personen van een bepaald geslacht in onevenredige mate te lijden hebben."

Vrouwen zijn en blijven echter de grootste groep van slachtoffers van gendergerelateerd geweld. Zij worden veel vaker het slachtoffer van geweld enkel en alleen omdat ze vrouw zijn.

stopgeweld
De cijfers spreken boekdelen:

  • 1 op de 3 vrouwen in de wereld is het slachtoffer van fysiek, seksueel of psychologisch geweld.
  • 1 op de 5 vrouwen krijgt tijdens haar leven te maken met (een poging tot) verkrachting.
  • 93% van de slachtoffers van seksuele misdrijven is vrouw.
  • 75% van de verkrachtingen is een bekende voor het slachtoffer. Bij minderjarige slachtoffers is dat 85%.

Gemiddelden zeggen nog niets zo veel. Wereldwijd heeft 33% van alle vrouwen te maken met gendergerelateerd geweld, maar zelfs in Japan -het land dat over het algemeen gezien wordt als zeer respectvol tegenover vrouwen- ervaart 15% van de vrouwen gendergerelateerd geweld. In Latijns-Amerika -waar mannen als macho de norm is- heeft de meerderheid van de vrouwen (53%) te maken met gendergerelateerd geweld.


Verschillende gezichten van gendergerelateerd geweld
Buiten het huis lopen vrouwen veel meer risico te worden aangevallen dan mannen, simpel omdat het voor criminelen makkelijker is om een vrouw te beroven dan een man.

Maar degenen die het meest schuldig zijn aan gendergerelateerd geweld zijn mannelijke partners. Deze agressie varieert van verbaal geweld en huiselijk geweld tot verkrachting binnen het huwelijk en moord.

In veel landen wordt huiselijk geweld als een klein strafbaar feit gezien en de daders worden niet of niet streng vervolgd. In verschillende landen wordt verkrachting binnen het huwelijk niet als verkrachting gezien en worden de daders niet aangepakt.

Verdere uitingsvormen van gendergerelateerd geweld komen verderop in de lessen aan bod: femicide, kindhuwelijken, vrouwenbesnijdenis en vrouwenhandel.

Vraag
1) Een link tussen gendergerelateerd geweld en klimaatverandering ligt niet voor de hand. Met name in Afrika is die link er wel degelijk. Bedenk hoe die link er uit zou kunnen zien.
vorigestapvolgendestap