dod 05 Bron: UN Women
Gendergelijkheid

Agenda 2030 belooft een einde te maken aan barrières die vrouwen en meisjes ervan weerhouden hun volle potentieel te realiseren. Maar belangrijk uitdagingen moeten nog gerealiseerd worden:

5.1 In 18 landen kunnen echtgenoten hun vrouwen wettelijk beletten te werken; in 39 landen hebben dochters en zonen geen gelijke rechten op erfenissen; en 49 landen hebben geen wetten die vrouwen beschermen tegen huiselijk geweld.

5.2 19% van de vrouwen en meisjes van 15 tot 49 jaar heeft in de afgelopen 12 maanden fysiek en / of seksueel geweld ervaren door een intieme partner.

5.3 Wereldwijd zijn 750 miljoen vrouwen en meisjes vóór de leeftijd van 18 jaar getrouwd en minstens 200 miljoen vrouwen en meisjes in 30 landen hebben een vrouwenbesnijdenis ondergaan.

5.4 Vrouwen verlenen 2,6 keer zo vaak onbetaalde zorg en doen veel vaker huishoudelijk werk dan mannen.

5.5 Vrouwen hebben slechts 23,7% van de zetels in alle parlementen, een stijging van 10 procent ten opzichte van 2000 - maar nog steeds ver onder de norm van gelijkheid.

5.6 Slechts 52% van de vrouwen die getrouwd zijn of in een andere verbintenis zijn vrij om zelf beslissingen te nemen over seksuele relaties, gebruik van anticonceptie en gezondheidszorg.

vrouwophetveld
5.a Vrouwen bezitten wereldwijd voor maar 13% alle landbouwgrond.

5.b Vrouwen bezitten minder vaak een mobiele telefoon en hun internetgebruik ligt 5,9 procent lager dan dat van mannen.

5.c Meer dan 100 landen hebben actie ondernomen om begrotingstoewijzingen voor gendergelijkheid bij te houden. 

Vraag
4) Omschrijf het belang van duurzame ontwikkelingsdoel 5c.
vorigestapvolgendestap