agenda2030

Ontwikkelingssamenwerking was lange tijd een zaak van particuliere liefdadigheid en incidentele hulp tussen landen, maar grote wereldwijde samenwerkingsprogramma's bestonden niet. In 2000 maakten de Verenigde Naties voor het eerst afspraken die door alle landen werden ondersteund met 8 doelen: de Millenniumdoelen (2000-2015).  

Volgens velen (waaronder Unicef) waren de Millenniumdoelen een succes. De extreme armoede en honger daalde van 1,8 miljard naar 1 miljard mensen. Kinder- en moedersterfte daalden in die 15 jaar ook flink. Het aantal kinderen dat naar een basisschool gaat, steeg met 160 miljoen. In 2000 ging 70% van alle kinderen naar school, in 2015 lag dat op 90%.

Maar kun je wel van successen spreken als er nog altijd 1 op de 8 mensen van minder dan 1,25 dollar per dag moet rondkomen? Kun je wel van successen spreken als het aantal jongens dat naar school gaat nog altijd groter is dan het aantal meisjes? En als mannen nog altijd meer betaald krijgen dan vrouwen voor hetzelfde werk?

Om die redenen hebben de VN Agenda 2030 in het leven geroepen met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (2015-2030). Duurzame ontwikkeling is door de VN daarbij nadrukkelijk gekoppeld aan gendergelijkheid en vrouwenrechten, niet alleen bij Duurzaam Ontwikkelingsdoel 5 (gendergelijkheid), maar bij alle 17 doelen. Daarover meer in stap 2 en stap 3.

Vraag
1) Waarom zou duurzame ontwikkeling door de VN gekoppeld zijn aan vrouwenrechten? Licht je antwoord toe.
vorigestapvolgendestap