Klik op het filmfragment hieronder, Rianne ligt uit wat gender is:
fragment gender

geslachtgenderpopGender refereert aan de kenmerken, eigenschappen, talenten en verwachtingen die we toekennen aan vrouwen en mannen. Vroeger was gender een gevolg van je geslacht. Bij je geboorte werd alleen gekeken of je een meisje of een jongen bent. Ben je een meisje dan werden er strikken in je haar gedaan, kreeg je roze kleren aan en poppen om mee te spelen. Ben je een jongen dan kreeg je blauwe kleren en auto’s om mee te spelen.

Naast de zichtbare verschillen zijn er ook nog talenten en verwachtingen die aan een vrouw en man toegewezen worden. Dit wordt genderrollen genoemd. Voorbeelden van deze rollen zijn: echte mannen huilen niet, vrouwen moeten zorgzaam zijn, alleen mannen houden van voetbal en vrouwen houden van winkelen. Maar zijn deze opvattingen nog wel correct?

Gender staat voor gedrags- en identiteitsaspecten van een geslacht. Je kunt opgevoed worden als jongen maar je geen jongen voelen; en een meisje kan als meisje zijn opgevoed, maar zich geen meisje voelen. Het geslacht komt dan niet overeen met je genderidentiteit. Bij een genderidentiteit gaat om het innerlijke gevoel van een persoon. 

Hoe je je naar buiten presenteert, door kleding, make-up, geur, taalgebruik en andere uitingen, noemen we genderexpressie

Vragen

6) Zijn de verschillen tussen vrouw en man minder geworden? Wat vind je daarvan?
7) Zo ja, welke verschillen zijn minder geworden? Zo niet, hoe komt dat?
8) Welke verschillen zou je willen dat minder worden?


Wat is het verschil?
Kort gezegd is geslacht aangeboren en gender aangeleerd.

Wanneer je geboren wordt, wordt er aan de hand van je geslachtsdelen bepaald of je een meisje of een jongen bent. Dit is dus je geslacht. Maar door je opvoeding en invloeden van buitenaf, zoals je cultuur en de samenleving ontwikkel je je gender. Het kan dus voorkomen dat je geslacht en gender niet overeenkomen. Voel je je vrouwelijk of mannelijk of geen van beide of juist een beetje van allebei?

Bekijk het volgende filmfragment:

Vragen: 
9) Wat is jouw sekse?
10) Wat is jouw genderidentiteit?
11) Wat is jouw genderexpressie?
vorigestapvolgendestap