nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name doel 5.

Aan het eind van deze les:
- Weet je wat geslacht en gender is.
- Kun je het verschil tussen geslacht en gender uitleggen.
- Kun je uitleggen wat we bedoelen met gender(on)gelijkheid.
- Kun je voorbeelden van genderongelijkheid geven.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Geslacht
* Sekse
* Gender
* Intersekse
* Genderrollen
* Genderidentiteit
* Genderexpressie
* Loonkloof
* Gendergelijkheid
* Genderongelijkheid
* Genderbias


Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht bedenken jullie een poster, website of een uiting van de sociale media bij een Europese of Internationale Dag voor Gelijke Behandeling. Met het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: is jullie campagne aansprekend en duidelijk?
- de vorm: is je creatieve verwerking met zorg gemaakt?
taalfouten: bevatten de antwoorden op de stappen 1-4 en het eindproduct niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
de eindopdracht bedenk je samen met groepje leerlingen van 2 of 3 klasgenoten.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap