discriminatie lhbtLHBT+-ers worden in alle landen gediscrimineerd. In Nederland treedt onze overheid tegen discriminatie op, maar in veel landen gaat de overheid voorop door homoseksualiteit strafbaar te stellen. 

  • In 72 landen is homoseksulaiteit strafbaar.
  • in 45 landen geldt dat ook voor vrouwen.
  • In ten minste 8 landen kun je zelfs ter dood wordt veroordeeld.
  • In 25 landen werkt de overheid LHBT+-organisaties actief tegen.
  • In 22 landen zijn er wetten tegen het 'promoten' van homoseksualiteit.
  • In maar 9 landen zijn LHBT+-rechten opgenomen in de grondwet.

   (Cijfers van ILGA (International Lesbian, Gay, Biseksual, Tans and Intersex Association)

In 72 landen is het een misdaad als je een relatie hebt met iemand van hetzelfde geslacht. Zij kunnen moeilijker een baan of een woning vinden, of wordt de zorg geweigerd. LHBT+-ers kunnen worden opgepakt en in gevangenschap zijn ze vaak slachtoffer van marteling en verkrachting.
 

Indonesië
Op 17 mei 2017, tijdens de Internationale Dag tegen Homofobie, is een homopaar gearresteerd en veroordeeld tot 85 stokslagen. De mannen kregen de stokslagen in het openbaar. Een grote menigte was aanwezig en maakte foto's en video's.

Bangladesh
In Dhaka werden 28 mannen op basis van hun kleding en gedrag gearresteerd op verdenking van homoseksualiteit, ondermeer omdat ze condooms bij zich hadden. Omdat er geen seksuele activiteiten hadden plaatsgevonden, konden ze niet worden aangeklaagd voor homoseksualiteit en werden de mannen maar aangeklaagd voor drugsbezit.

Tsjetsjenië
In deze Russische republiek heeft de regering een heksenjacht tegen (vermeende) homoseksuele mannen ontketend. Meer dan honderd mannen zijn in geheime gevangenissen opgesloten en gemarteld. Talloze mannen worden door de politie afgeperst of door de eigen familie. Ramzan Jadyrov, de leider van Tsjetsjenië, ontkent alle beschuldigingen. Volgens hem bestaat er gewoon geen homoseksualiteit in zijn republiek.

Vraag
3) In Nederand is discriminatie verboden, maar Nederland hoort niet tot de negen landen die LHBT+-rechten expliciet hebben opgenomen in hun grondwet. 
Zou dat wel moeten? Zo ja, schrijf dan op met welke tekst dat in de grondwet zou moeten worden opgenomen.
Zou dat niet hoeven? Zo niet, licht je antwoord toe waarom niet.
vorigestapvolgendestap