Wereldwijd is niet bekend hoeveel procent van de mensen hetero (=verliefd op mensen van verschillend geslacht) en hoeveel procent niet-hetero (verliefd op mensen van hetzelfde geslacht) is. 

We weten wel hoe dat in Nederland zit, dankzij onderzoek en de cijfers van Movisie, Sociaal Cultureel Planbureau en Rutgers.

Ruwweg kun je zeggen dat zo'n 90% van de mensen zichzelf hetero vindt en zo'n 10% beschouwt zichzelf als niet-hetero.

De niet-hetero's kunnen we uitsplitsen in:

LHBTQIA Betekenis Aanduiding
L Lesbisch Een vrouw die zich seksueel aangetrokken voelt tot vrouwen
H Homo Een man die zich seksueel aangetrokken voelt tot mannen
B Biseksueel Iemand die zich seksueel aangetrokken voelt tot zowel mannen als vrouwen
T Transgender Iemand die een andere seksuele identiteit heeft dan zijn/haar lichamelijke kenmerken
Q Queer Iemand die niet past binnen de heteronorm maar tegelijk hokjes in twijfel trekt
I Intersekse Iemand die geboren is met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken
A Aseksueel Iemand zonder een seksuele aantrekkingskracht of verlangen

Sommige letters zijn duidelijk, andere letters behoeven een toelichting.

buitendehokjesTransgender is een verzamelnaam voor mensen voor wie de hokjes 'vrouw' en 'man' niet vanzelfsprekend of te beperkend zijn of niet overeenkomstig met hun genderidentiteit en lichamelijke situatie. We spreken van transmannen (mannen geboren met het lichaam van een meisje) en transvrouwen (vrouwen geboren met het lichaam van een jongen).
Veel mensen die een geslachtsoperatie hebben ondergaan, voelen zich in hun 'nieuwe' lichaam gewoon vrouw of man en spreken niet meer over transgender personen, transman of transvrouw.

Intersekse baby's krijgen bij hun geboorte vaak een stempel van vrouw of man, soms op latere leeftijd tot hun eigen verdriet. Tot voor kort moesten de ouders bij een geboorteaangifte altijd kiezen voor een 'meisje' of een 'jongen' en in je paspoort stond er altijd V of M. Sinds kort kunnen intersekse mensen een X krijgen in hun paspoort (zie verder stap 1 van de eerste les).

Naast LHBTQIA zijn er meer letter en hokjes te vinden. Vaak worden die aangeduid met een +. Naast LHBTQIA zie je dan ook steeds vaker LHBT+ staan.

Vragen
1) Geef voorbeelden van problemen waar intersekse mensen tegen kunnen aanlopen.
2) Waarom past de Q eigenlijk niet in het schema hierboven?
vorigestapvolgendestap