gendergapreport2018Overal ter wereld wordt er gesproken over de (on)gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Maar hoe weet je of de gelijkheid stijgt of daalt? Daarvoor heeft het World Economic Forum -een jaarlijkse bijeenkomst van de CEO's van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici, intellectuelen en journalisten, in totaal zo'n 2500 personen- de Global Gender Gap Index (= Mondiale Genderkloof Index) bedacht.

Van 149 landen (niet alle landen doen mee) worden jaarlijks de gegevens verzameld en gerangschikt op vier terreinen:

1. Economische participatie
2. Onderwijs
3. Gezondheid
4. Politieke participatie

De cijfers lopen van 0 (volledige ongelijkheid) tot 1 (volledige gelijkheid).
De gegevens hieronder zijn van de Global Gender Gap Index van 2018.

Rang1 Economie2 Onderwijs3 Gezondheid4 Politiek5
1.       IJsland 16 39 121 1
2.       Noorwegen 11 41 95 3
3.       Zweden 9 52 115 7
4.       Finland 17 1 60 6
5.       Nicaragua 69 36 1 2
26.     Laos 1 105 98 89
27.     Nederland 56 1 120 28
145.   Tsjaad 171 149 70 136
146.   Syrië 148 113 1 135
147.   Irak 149 136 76 90
148.   Pakistan 146 139 145 97
149.   Jemen 147 146 126 149

1. Geen enkel land heeft een score van 1. IJsland heeft een score van 0,858. Jemen heeft een score van 0,499.
2. De beste score is van Laos met 0,915. De slechtste score heeft Irak met 0,264.
3. De eerste plek deelt Nederland met 24 andere landen. Alle 25 landen hebben een score van 1; dat staat gelijk aan volledige gelijkheid op het gebied van onderwijs.
4. 40 landen hebben dezelfde score van 0,980; dat staat voor bijna gelijke kansen op het gebied van gezondheidszorg.
    Nederland heeft een score van 0,968. De onderlinge verschillen zijn klein: van 0,915 tot 0,980.
5. Jemen is het enige land van de wereld zonder vrouwen in het parlement. Jemen heeft een score van 0,014.


Economische participatie
Het is lastiger voor vrouwen om werk te vinden dan voor mannen. "Wereldwijd werkt de helft van de vrouwen niet, terwijl 58% van hen wel betaald werk wil", aldus Deborah Greenfield, plaatsvervangend directeur voor beleid van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Als we de genderkloof op het werk met een kwart kunnen verlagen, kan volgens de ILO wereldwijd bijna 5800 miljard dollar extra in de economie worden geïnjecteerd en de belastinginkomsten worden verhoogd. 

malalaGelijkheid in het onderwijs
Onderwijs is de enige sector die in veel landen volledige gelijkheid voor jongens en meisjes kent. Het is ook de enige sector met een score van 1. In Nederland doen meisjes over het algemeen het beter op school dan jongens. En er gaan meer meisjes naar de universiteit dan jongens.

Wereldwijd zijn er grote verschillen. Veel meisjes gaan kort of helemaal niet naar school. Vaak wordt van meisjes verwacht dat ze moeder helpen in het huishouden. En dat terwijl onderwijs vaak de sleutel is tot minder armoede. Meisjes die naar school zijn geweest worden later minder vaak slachtoffer van moedersterfte en kindersterfte.

Gelijke kansen op gezondheidszorg
Er zijn maar liefst 40 landen met dezelfde score (0,980), maar er zijn helaas nog veel landen waar vrouwen niet over hun eigen lichaam mogen beslissen.

In verschillende landen, waaronder Saoedi-Arabië (zie ook stap 1), mag een vrouw alleen een medische handeling ondergaan met toestemming van de echtgenoot. Er zijn in deze landen te veel vrouwen overleden omdat de echtgenoot een ingreep of medicijnen niet nodig vond.

Abortus is 50 landen verboden; in diverse landen mag dat alleen na een verkrachting, maar ook in Brazilië, India en tot voor kort Ierland mocht dat niet. 
In India ontstond er in 2017 ophef omdat een 10-jarig meisje, dat verkracht was door haar oom, geen abortus mocht plegen van de rechter omdat ze al langer dan 20 weken zwanger was. Ze durfde de verkrachting niet aan haar ouders te vertellen.

Politieke participatie
In stap 3 heb je al veel kunnen lezen over vrouwen in het mannenbastion politiek. M.b.t. politieke participatie zie je ook de grootste ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Bij werk lopen de score van 0,499 naar 0,915. Bij onderwijs lopen de scores van 0,264 naar 1. Bij gezondheid lopen de scores van 0,575 naar 0,980. Bij politieke participatie lopen de scores van 0,014 naar 0,674.

Zelfs in het 'beste' land IJsland is de kloof nog altijd groot: een verschil van 0,326 (mannen 1 - vrouwen 0,674).
In Nederland is de kloof 0,677 (mannen 1 - vrouwen 0,323).

Genderkloof
West-Europa is de regio met de kleinste genderkloof. Als we in dit tempo doorgaan duurt het nog 61 jaar voor West-Europa volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen kent. Wereldwijd zou het verschil tussen mannen en vrouwen pas over 108 jaar gedicht zijn. Als we alleen kijken naar de economische participatie duurt het nog 202 jaar voordat de genderkloof gedicht is.

Kortom: er is nog veel werk te verzetten!

Vragen
8) 'Onderwijs is de sleutel tot minder armoede.' Licht in je eigen woorden toe wat we hiermee bedoelen.
9) Waarom dalen de moeder- en kindersterfte als er meer meisjes naar school gaan?
vorigestapvolgendestap