Nederland
groeneweg"Ik voel als draagster van deze geschiedkundige gebeurtenis de zware verantwoordelijkheid te bewijzen dat vrouwen niet ongeschikt zijn voor de politiek", aldus Suze Groeneweg in haar maidenspeech op 7 november 1918. Zij was de eeste vrouw die in de Tweede Kamer gekozen werd. Zij werd gekozen door mannen alleen, want vrouwen hadden toen nog geen actief kiesrecht. Dat kregen zij pas een jaar later.

Nu honderd jaar later ligt het aantal vrouwen in een vertegenwoordigende functie nog altijd lager dan het aantal mannen.
Bij de eerste verkiezingen waaraan vrouwen mochten meedoen, de gemeenteraadsverkiezing van 1918, werden er dat jaar 88 vrouwen gekozen, minder dan 1% van het totaal.

Functie Jaartal Totaal Mannen Vrouwen De eerste vrouw
Tweede Kamer 1918 100 99 1 Suze Groeneweg
Tweede Kamer 2017 150 104 46  
Eerste Kamer 1920 50 49 1 Carry Pothuis-Smit
Eerste Kamer 2015 75 49 26  
Kabinet (aantal ministers) 1956 17 16 1 Marga Klompé
Kabinet (aantal ministers) 2017 15 9 6  
Commissaris van de Koning Heden 12 11 1 Tineke Schilthuis (1974)
Provinciale Staten 2015 100% 65% 35%  
Gemeenteraad 1918 100% 99,1% 0,9% 88 vrouwen
Gemeenteraad 2018 100% 72% 28%  
Burgemeester Heden 100% 79% 21% Truus Smulders-Beliën (1946)

 
Atria, het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, pleit voor een betere afspiegeling van de gehele bevolking.
"Naarmate een volksvertegenwoordiging een goede afspiegeling is van de gehele bevolking, vergroot dit de kans dat de politieke agenda overeenkomt met kwesties die in alle hoeken van de samenleving spelen. Het is belangrijk dat ook vrouwen invloed hebben op het agenderen van allerlei belangrijke thema’s, waaronder emancipatie-gerelateerde onderwerpen. Geringe politieke participatie betekent immers geringe invloed op het beleid op deze thema’s."

Minister Els Borst, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1994-2002), zij het treffend in 1998: "Politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten." 

 

Wereldwijd
Is politiek nog steeds een mannenbastion? De cijfers spreken boekdelen:vrouwpoliticus

Functie Aantal vrouwen % Vrouwen Opmerking
President 12   12 van de 151 landen met een president
Minister-president 13   13 van de 193 leden van VN.
- Nederland heeft nog nooit een vrouwelijke minister-president gehad.
Ministers   50% of meer Drie landen met vrouwelijke ministers van 50% of meer:
- Nicaragua (8 van 14)
- Zweden (13 van 23),
- Finland (9 van 18)
Parlementen   50% of meer Drie landen met een parlement met vrouwen boven de 50%:
- Rwanda (61,3%)
- Cuba (53,2%)
- Bolivia (53,1%)
Parlementen   23,8% Gemiddelde van alle landen samen
Parlementen   <10% 39 landen

Valétie Piette, Professor Geschiedenis en Sociaal Recht, schreef over de eerste verkiezingen in België waaraan vrouwen mochten meedoen (in 1948): 
"Men lachte met vrouwen door te doen alsof ze niet wisten hoe ze moesten stemmen, alsof ze geen politieke kennis hadden. Er werden amper vrouwen verkozen. Het idee bestond dat het land bestuurd moest worden door een man."

Volgens de professor is er nog niet veel veranderd. Er is een lange weg afgelegd, maar de politieke wereld blijft een mannenbastion, met mannelijke codes.
"Vrouwelijke politici worden gereduceerd tot hun geslacht, tot hun vrouwelijkheid. Men spreekt meer over de vrouw dan over haar beleid. De media stellen zich vragen over hun kledij, hun kinderen, hun privéleven..." 

UN Women is een grote organisatie die zich met gendergelijkheid bezighoudt. UN Women is niet zomaar een maatschappelijke organisatie. Het is een organisatie van de Verenigde Naties, waardoor UN Women een unieke toegang heeft tot regeringen en beleidsmakers. UN Women legt druk op regeringen om hun wetgeving en beleid te verbeteren. 

Maar ook de hoogste baas van de VN, de Secretaris-Generaal, is sinds de oprichting van de VN altijd een man geweest. De negende SG is de Portugees António Guterres. 

Vragen
6) Noem een thema dat volgens jou vrouwelijke volksvertegenwoordigers beter kunnen agenderen dan mannelijke. Licht je antwoord toe.
7) Zou het helpen als de tiende Secretaris-Generaal van de VN een vrouw is? Geen een argument voor en een argument tegen.
vorigestapvolgendestap