Verschillende landen hebben wetten die de gelijkheid van vrouwen inperken.

In India is verkrachting binnen het huwelijk niet strafbaar. Pogingen om die wel strafbaar te maken, zijn door de regering van India weggewuifd omdat die 'het instituut huwelijk zouden destabiliseren.'

In Iran kan een man zonder reden van zijn vrouw scheiden, een vrouw alleen als de man gek is, impotent of haar zwaar mishandelt.

In Saoedi-Arabië moeten vrouwen voor een medische handeling, zelfs voor een levensreddende operatie, de toestemming krijgen van hun man of als de vrouw niet getrouwd is van een mannelijk familielid.

In Jemen mag een vrouw het huis niet verlaten zonder toestemming van haar man.
vrouw congo
In de Democratische Republiek Congo waren er tot voor kort allerlei wetten die getrouwde vrouwen ondergeschikt maakten aan hun man; in 1987 omschreef de Family Code deze verplichtingen als volgt:

Artikel 444: De man is het hoofd van het gezin. De vrouw moet haar echtgenoot gehoorzamen.

Artikel 448: De vrouw moet toestemming van haar echtgenoot hebben voor alle rechtshandelingen die ze wil uitvoeren.

Artikel 450: Een vrouw kan niets aanschaffen of verkopen en kan geen verplichtingen aangaan zonder de toestemming van haar echtgenoot.

Artikel 454: Een vrouw is verplicht met haar echtgenoot samen te leven en moet hem volgen naar waar hij verkiest te wonen.

Artikel 497: Alle bezit of verdiensten die een vrouw verwerft tijdens het uitvoeren van haar eigen baan is eigendom van haar echtgenoot.

In 2016 is onder druk van binnen- en buitenland deze Family Code vervangen door wetten die vrouwen en mannen meer gelijke rechten geeft.

gezin1950
(On)Gelijke behandeling in Nederland
De man was in de jaren 50 van de vorige eeuw kostwinner en verantwoordelijk voor het gezinsinkomen. De vrouw nam de zorgtaken voor haar rekening. 

Tot 1956 werden vrouwen op de dag van hun huwelijk ontslagen uit overheidsfuncties. Zo konden vrouwen een toegewijd echtgenote, moeder en huisvrouw zijn.

Tot die tijd waren gehuwde vrouwen in Nederland handelingsonbekwaam. Getrouwde vrouwen moesten hun man om geld en toestemming vragen als ze bijvoorbeeld kleding of apparaten wilden kopen. Ook konden ze geen verzekeringen afsluiten, een bankrekening openen of geld van de bank halen.
Alleen voor de dagelijkse boodschappen kreeg de vrouw huishoudgeld en de goedkeuring van de echtgenoot. Want, zo omschreef het tijdschrift Vrij Nederland in 1949: "De man kan moeilijk de hele dag thuis blijven om bakker en melkboer te betalen. Hij heeft wel wat beters te doen."

In 1974 werden de lonen van mannen en vrouwen in een wet gelijkgesteld. In dat jaar kwam er een Emancipatiekommissie (met een k!), later omgedoopt in  Emancipatieraad, die de regering moest adviseren op het gebied van roldoorbreking, participatie en gelijkheid van mannen en vrouwen. Dat leidde tot aangepaste wetten op het gebied van AOW (Algemene Ouderdomswet), kinderbijslag, bijstand, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en nabestaanden.Vragen
1) Tot 2017 had Saoedi-Arabië een wet die geen enke land van de wereld had en die alleen voor vrouwen gold. Welke is dat? Als je het antwoord niet weet, zoek dan op internet naar het antwoord (bijvoorbeeld met de trefwoorden positie vrouwen Saoedi-Arabië).
2) Omschrijf in je eigen woorden wat we bedoelen met 'handelingsonbekwaam'. Geef aan wie in Nederland nog steeds handelingsonbekwaam zijn.
3) In 1997 werd de Emancipatieraad door de regering opgeheven, ondanks bezwaren van veel vrouwenorganisaties. Wat vind jij? Is een Emancipatieraad niet meer nodig? Geen aan waarom wel/niet.
vorigestapvolgendestap