nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name doel 5 en 16.

Aan het eind van deze les:
- Weet je dat verschillende landen wetten hebben die de gelijkheid van vrouwen inperken en kun je daar voorbeelden van geven.
- Weet je dat vrouwen tot 1956 in Nederland handelingsonbekwaam waren.
- Weet je dat Nederland tal van wetten kent die hebben geleid tot gendergelijkheid en kun je enkele van die wetten noemen.
- Kun je het verschil tussen actief en passief kiesrecht uitleggen.
- Weet je wanneer Nederland het vrouwenkiesrecht heeft gekregen.
- Kun je namen van enkele vrouwenrechtenactivisten noemen.
- Weet je hoe het gesteld is met vrouwen in een vertegenwoordigende functie t.o.v. mannen in die functies.
- Weet je wat de genderkloof is en hoe we die kunnen meten.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Genderongelijkheid
* Handelingsonbekwaam
* Vrouwenkiesrecht
* Actief kiesrecht
* Passief kiesrecht
* Vrouwenkiesrechtactiviste
* Suffragette
* Vertegenwoordigende functie
* Genderkloof
* Participatie
* Economische participatie
* Politieke participatie


Eindproduct

Als eindproduct van deze opdracht komen jullie met enkele ideeën om de politieke participatie van vrouwen te vergroten Met het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: is het jullie gelukt om enkele aansprekende ideeën op papier te zetten?
- de vorm: is je creatieve verwerking met zorg gemaakt?
taalfouten: bevatten de antwoorden op de stappen 1-4 en het eindproduct niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
De campagne bedenk je samen met groepje leerlingen van 3 of 4 klasgenoten.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap