eu logoHet project 'Grenzeloos' biedt drie lessenreeksen voor de klassen 3 en 4 havo/vwo over de overkoepelende thema's KlimaatveranderingVluchtelingen & Asielzoekers en Globalisering. Elke reeks telt tien of elf thema's, elk goed voor twee lesuren, en een afsluiting. Het staat de docent vrij om uit de tien of elf thema's zijn/haar eigen keuze te maken. Voor docenten is er bij elke les een docentenhandleiding beschikbaar met educatieve suggesties, antwoorden op de vragen en de kerndoelen/eindtermen. Om toegang te krijgen tot de docentenhandleiding dient u zich wel eerst te registreren.

Het leerlingenmateriaal bestaat elke keer uit een intro(ductie), de leerdoelen en een aantal stappen (2-7). Elke laatste stap levert een creatief eindproduct op.

De leerlingen kunnen via een pulldownmenu heen en weer gaan of van de pijlen 'terug' en 'verder' gebruik maken. courseinenglish
Veel lees- en lesplezier!
vorigestapvolgendestap
drielessenseries4