Jeruzalem

Naar CMO's Winkel

download


INHOUDSOPGAVE

Een kleurrijke stad 1
Twee volken, drie godsdiensten    2
Pelgrimsoord    3
Bestuur en economie  4

3000 Jaar uit de geschiedenis van Jeruzalem  5
Van koning David tot de diaspora van de joden 5
(1000 v. Chr. tot 70 na Chr.)
Romeins, Arabisch en Ottomaans bestuur (70-1917) 6
Brits, Jordaans en Israëlisch bestuur 8

Het hemelse Jeruzalem 10
Stad van de tempel, de visie van de joden 10
De stad van de Messias, visie van de christenen 11
De stad van de Hemelvaart van Mohammed, de visie van de moslims 12

Dagelijks leven in Jeruzalem 13
Susanna en de joodse thuisstad 13
Leven als Palestijn in Jeruzalem 15
Rami, of de onmisbare Palestijnse (kind-)arbeiders 18

Verdeelde stad 21
Jeruzalem: een gespleten stad 21
Barrière  22
De Palestijnse Autoriteit 24

Aantekeningen 25
Meer op internet 27


Tekst: Olav Jansen

 

Fragment ('Een kleurrijke stad', blz. 1):

Jeruzalem is een heilige stad van drie verschillende godsdiensten: jodendom, christendom en islam. Vaak is geprobeerd om de hele stad voor één van deze godsdiensten op te eisen met uitsluiting van de twee andere. Velen hopen dat de stad een symbool van vrede en verdraagzaamheid wordt en dat Jeruzalem de eretitel ‘stad van vrede’ zal krijgen.

Jeruzalem ligt in de bergen pal naast een vlakte, die over een afstand van ongeveer 60 kilometer afhelt naar de kust van de Middellandse Zee. Ten oosten van de stad ligt de Jordaanvallei, het gedeelte tussen de bergen van Moab en de Dode Zee. Even buiten het centrum ligt de heuvel Sion.

De stad en haar omgeving hebben een klimaat met droge, hete zomers en koele, natte winters. Het is er meestal zonnig. Jaarlijks valt er ongeveer 500 millimeter regen, iets meer dan de helft van wat er in Nederland valt. De stad moet water voor haar bewoners uit de omgeving aanvoeren. Hiervoor is nog steeds een aquaduct (Romeinse waterleiding, bestaande uit een gemetseld kanaal) in gebruik dat in de 8e eeuw voor Christus is aangelegd. Jeruzalem krijgt ook water via het nationale waterleidingnet.

Jeruzalem is een stad met meer dan 750.000 inwoners op een oppervlakte van 110 km2. Daarmee is het de grootste stad van Israël. Zij bestaat uit twee gedeeltes: de Oude Stad rondom de Tempelberg en de Nieuwe Stad, een gebied waar vanaf 1860 diverse wijken zijn gebouwd.
De Oude Stad heeft een joodse, een Armeense, een islamitische en een christelijke wijk. Dit deel is een netwerk van nauwe straatjes en er zijn talrijke bedehuizen en markten te vinden. Het lijkt sterk op andere steden in het Midden-Oosten.