ja_mageia

 

De moeilijkste opgave
voor de leraar is
de leerling
het plezier in het leren
niet te bederven
___

Bertrand Russell

Lees dit: plicht

In Nederland  hebben we een leerplichtwet. In die wet staat dat alle kinderen vanaf vijf jaar oud verplicht onderwijs moeten krijgen.  De eerste leerplichtwet (1900) is aangenomen om kinderen te beschermen tegen kinderarbeid. Kinderen moesten vroeger in de fabrieken en op het land werken. Het waren goedkope werkkrachten, maar daardoor konden ze natuurlijk niet naar school. Wil je meer weten over het  waarom van de leerplicht, kijk dan eens naar het filmpje van SchoolTV.

De ‘plicht’ in leerplicht was dus eigenlijk vooral voor de ouders bedoeld: die kregen boetes als ze hun kinderen toch lieten werken en niet naar school stuurden. Dat is overigens tegenwoordig nog steeds zo. Voor kinderen betekende de leerplichtwet in 1900 vooral dat zij het recht hadden om te leren.