ja_mageia

 

Het recht van
de sterkste
is
het sterkste
onrecht
___

Marie von Ebner-Eschenbach

Lees dit: natuur & islam

Het Turkse Tema maakt Turken bewust van de noodzaak om erosie te bestrijden. Het wegspoelen van vruchtbare grond is in 90 procent van het land een probleem. De noodzaak van natuurbescherming kwam hier later bij. Tema beroept zich op het heilige boek van de islam: de Koran.

Tema

Tema groeide vanaf 1992 uit tot een organisatie met 250.000 leden. De oprichter gaat nu in Turkije door het leven als ’Vader Aarde’. Tema heeft ook een Nederlandse afdeling: Tema-nl. Veel moslims in Nederland hebben niet veel met de natuur. Afgezien van een barbecue of picknick in het stadspark komen ze het bos en de polder niet in.
Directeur Serdar Köker van Tema-nl wil moslims in Nederland overtuigen van het belang van de natuur. “Er zijn talloze soera’s* in de Koran die getuigen van het belang van andere levende wezens”, zegt Köker, zelf afgestudeerd mijnbouwkundige in Delft. “Een soera beschrijft dat alle planten en bomen de eer van Allah zingen. Een goede moslim gedraagt zich dus ook verantwoordelijk naar zijn omgeving. Wie er voor zorgt dat medewezens uitsterven, moet in het hiernamaals verantwoording afleggen.”
Volgens Köker is de kleur van de islam groen. “Mohammed was de eerste stichter van een natuurreservaat”, zegt hij. “Hij liet een gordel van bomen planten genaamd El Gabe bij Medina, en rond Mekka stelde hij een reservaat in waar geen bomen gekapt mochten. Ook gold hier een jachtverbod. Hij stelde zelfs speciaal wachters aan om hier toezicht op te houden.”

* Soera: hoofdstuk in de Koran
Zie verder: http://www.temanl.org/