ja_mageia

 

Men vervoert
democratie
niet in een
pantservoertuig
___

Jacques Chirac

Ik en mijn kunstbeen

slachtoffersprotheses

 
 
 
 
 
 

 

Je schoenen aantrekken, even een sprintje trekken, je denkt er normaal niet bij na. Maar hoe is dat als je door een ongeluk of ziekte een stuk van een been mist. Om te kunnen lopen moet je dan eerst je kunstbeen aantrekken en of je nog kunt sprinten is de vraag. 
Er zijn aardig wat mensen op de wereld die in zo'n situatie zitten. Een ongeluk of een ziekte kostte hen een deel van hun lichaam. Sommigen van hen stapten op een mijn. Vooral in Afrika, waar veel niet ontplofte mijnen liggen, gebeurt dat nogal eens. Vaak zijn de slachtoffers kinderen. In ons land zijn het andere ongelukken of een ziekte als kanker waardoor mensen ledematen verliezen.

Hoe erg het ook is als je deel van je been mist, het is niet het einde van de wereld. Uit de verhalen in de bronnen bij deze opdracht blijkt dat je met een kunstbeen heel goed kunt leven. 
 opdrachtOpdracht 
Aan jou de opdracht om je te verplaatsen in een leven met een kunstbeen. Hoe zou het zijn als je zelf een kunstbeen zou hebben als gevolg van een ongeluk? Schrijf hierover een persoonlijk verhaal (max.1 A4-tje). Beantwoord in je verhaal vragen als: hoe gebeurde het?, wat zijn de verschillen met je leven voor het ongeluk, wat moest je opnieuw leren? etc. Gebruik de bronnen als inspiratie, maar gebruik vooral je eigen fantasie.