ja_mageia

 

De mensheid
maakt een einde aan
oorlog,
of de oorlog maakt een
einde aan de mensheid
___

John F. Kennedy

Wat doen de VN?
de vn en religieVaak zijn het minderheden die in de knel komen als zij hun feesten willen houden.
Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt hierover onder andere op zijn website:

“Minderheden onderscheiden zich onder andere door religieuze of culturele kenmerken van de meerderheid. Vaak zijn minderheden het slachtoffer van  onverdraagzaamheid en discriminatie”.

Minderheden kunnen bijvoorbeeld inheemse volkeren zijn, de oorspronkelijke bewoners van een land of streek.
Denk bijvoorbeeld aan indianen in Noord- en Zuid-Amerika of aan Aborigines in Australië. Zij worden door nieuwe(re) bevolkingsgroepen nogal eens achtergesteld.

Daarom hebben de Verenigde Naties een verklaring opgesteld en aangenomen over de rechten van inheemse volken.
In deze verklaring wordt duidelijk gesteld dat inheemse volken gelijk zijn aan alle andere volken.
In artikel 12 van de verklaring staat onder meer het volgende:

“Inheemse volken hebben het recht hun spirituele en religieuze tradities, gebruiken en ceremonies te openbaren, uit te oefenen,  te ontwikkelen en  te onderwijzen”.