ja_mageia

 

In oorlog
sneuvelt
de waarheid
het eerst
___

Winston Churchill

Landmijnen ruimen

danger_mines_bordMijnen ruimen is gevaarlijk werk. De mijnenruimers lopen niet alleen het gevaar dat de  mijnen ontploffen. Ze riskeren ook vijandige aanvallen, aanslagen, bermbommen en ontvoeringen. Het is voor veel mensen moeilijk voor te stellen dat iemand voor zijn beroep mijnenruimer wordt. Toch zijn er legeronderdelen en gespecialiseerde bedrijven die zich hiermee bezig houden. En mijnenruimen wordt natuurlijk ook gedaan door vrouwen.  

We proberen in deze opdracht na te gaan waarom die mensen dit risicovolle werk willen doen.


opdrachtOpdracht:
Werk in groepjes van drie. Maak samen 2 lijstjes.

- Lijst 1 met de redenen om mijnenruimer te worden
- Lijst 2 met de redenen om geen mijnenruimer te worden

Als je zo de voor- en nadelen tegenover elkaar hebt gezet, wat denk je dan zelf? Zou jij het zelf aandurven? Vind je het belangrijk?