ja_mageia

 

Intelligentie is een
eigenschap die
gelijkelijk verdeeld is
over de volkeren
van de wereld
___

Kofi Annan