ja_mageia

 

In oorlog
sneuvelt
de waarheid
het eerst
___

Winston Churchill

Lees dit: Suriname en de Nederlandse Antillen

Na de onafhankelijkheid van Indonesië heeft Nederland nog wel gebiedsdelen overzee en wel in het Caribisch gebied. Deze koloniën zijn overgebleven uit de tijd van de West-Indische Compagnie. Het gaat om Suriname en de Antillen.

Suriname ligt op het vasteland van Zuid-Amerika, ten noorden van Brazilië. De Nederlandse Antillen zijn op te delen in twee groepen van drie eilanden; de Bovenwindse en de Benedenwindse eilanden. Aruba, Curaçao en Bonaire liggen benedenwinds vlak ten noorden van Venezuela, een land in Zuid-Amerika. Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba liggen bovenwinds ten oosten van Puerto Rico, in de Caribische Zee. Sint Maarten is een eilandje dat in tweeën gedeeld is; één helft is verwant met Nederland, de andere helft is verwant met Frankrijk.

De Verenigde Naties hebben (nog) geen rol van betekenis gespeeld in de weg naar onafhankelijkheid van deze overzeese gebieden.

ParamariboparamariboParamaribo

Suriname is intussen onafhankelijk van Nederland. De Antillen zijn in een proces van verzelfstandiging verwikkeld. Dit is zo gegaan. Suriname kreeg in 1954 een status aparte, dat wil zeggen dat het een apart land werd binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Dit heeft geduurd tot 25 november 1975; toen werd Suriname onafhankelijk van Nederland. De Antillen werden de Nederlandse Antillen in 1954, een apart land binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Van de Antillen heeft Aruba als eerste de status aparte ontvangen per 1 januari 1986. Tegelijkertijd werd afgesproken dat Aruba per 1 januari 1996, dus in tien jaar tijd, onafhankelijk zou worden. Dit is niet doorgegaan want in 1994 werd dit op verzoek van Aruba geschrapt. Aruba blijft liever een land binnen het koninkrijk dan een zelfstandig land in de wereld.

oranjestad aruba
Oranjestad Aruba

Met Curaçao en Sint Maarten wordt 2 november 2006 afgesproken dat zij de status aparte gaan krijgen, vergelijkbaar met Aruba. Op 10 oktober 2010 is het zover: dan worden de Nederlandse Antillen opgeheven en dan zijn ook Curaçao en St. Maarten aparte landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De overige eilanden: Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden een soort Nederlandse gemeente. Zoiets als Alkmaar of Maastricht of Enschede, maar dan aan de andere kant van de wereld. Nederlandse wetgeving zal onder voorwaarden gaan gelden boven de Antilliaanse.