ja_mageia

 

Waar
onwetendheid
heerst,
is ware vrede
onmogelijk
___

Dalai Lama

Wat doen de VN?

logo UN Water

Water is heel belangrijk in het werk van de Verenigde Naties. En dan gaat het om schoon en veilig drinkwater én goede sanitaire voorzieningen. Denk aan toiletten en riolering en water om je handen te wassen.

Schoon water en goed sanitair heeft te maken met gezondheid en ziekte, met armoede, met ontwikkeling, met voedselproductie, met . . .  Noem maar op.
Geen wonder dat verschillende VN-organisaties zich bezighouden met water. En daarbovenop is er nog een aparte organisatie opgericht: UN Water.
We zetten wat zaken op een rijtje:   

 • WereldwaterdagUN Water organiseert elk jaar de wereldwaterdag, het internationale jaar van sanitatie (2008) en het water-decennium (2005-2015).

  o    Wereldwaterdag: elk jaar op 20 maart vragen de VN aandacht voor de noodzaak voor schoon water en goede sanitaire voorzieningen;

  o    Internationaal Jaar van de Sanitatie: 2008 is het internationale jaar van de sanitatie.  UN Water organiseert over de hele wereld allerlei bijeenkomsten, vergaderingen, tentoonstellingen, beurzen, enzovoort, om aandacht te vragen voor water;

  o    Water-decennium (2005-2015). Water is onvervangbaar en van levensbelang. In alle opzichten. En daarom heeft UN Water een water-decennium in het leven geroepen. 10 jaar waarin actie wordt gevoerd voor schoon water: Water for Life.
 • Unicef werkt samen met regeringen en hulporganisaties aan schoon water voor iedereen. Dat betekent dat Unicef projecten steunt zoals:
o    nieuwe waterputten slaan
o    waterbronnen zuiveren
o    waterleidingen aanleggen
o    regenwater opvangen en schoonmaken
o    riolering aanleggen
o    eenvoudige, hygiënische wc's bouwen

Latrine
Een wc-gebouwtje bij een school in Zimbabwe, gebouwd met hulp van Unicef

 • Logo UN HabitatUN-Habitat heeft een speciaal water- en sanitatieprogramma om te zorgen voor schoonwater, wc’s en riolering in de grote steden. Speciale aandacht is er voor de krottenwijken.

 

 • logo UNEPUNEP is het milieuprogramma van de Verenigde Naties. UNEP is al meer dan 30 jaar actief op watergebied. Hoe ga je met water om? Hoe beheer je de watervoorraden? Wat zijn de ontwikkelingen in watergebruik? Wat zijn de  problemen met water? UNEP heeft de informatie en schrijft onder andere rapporten waarmee regeringen beter waterbeleid kunnen voeren.
 • Logo FAOVoor de voedsel- en landbouworganisatie van de VN, de FAO,  is water ook van het allerhoogste belang. Veel voedselproblemen ontstaan door gebrek aan water. Daar komt nog bij dat door de groei van de wereldbevolking en de toenemende welvaart het gebruik van water alsmaar stijgt. Er dreigt een groot tekort aan water. Vooral voor arme mensen is dat erg. De FAO heeft dan ook veel projecten vooral op het gebied van irrigatie en het beheer van oppervlakte- en grondwater. 
 • De Wereldbank, een onafhankelijke speciale organisatie van de VN, bemoeit zich ook met waterkwesties. Droogte en overstromingen voorkomen, met water energie opwekken, waterleidingen en irrigatiesystemen aanleggen, het is allemaal enorm belangrijk in de strijd tegen armoede.
 • De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, heeft een speciaal waterprogramma. De belangrijkste activiteiten:

o    Onderzoek op het gebied van watertechnologie
o    Voorlichting en opleiding op het gebied van waterbeheer en -gebruik
o    Vaststellen van normen voor waterkwaliteit
o    Aandringen bij regeringen dat toegang tot water een mensenrecht wordt

Logo WHO

 • De Mensenrechtenraad (UN Human Rights Council) van de Verenigde Naties bestaat nog niet zolang. In 2006 werd de raad opgericht. De taak van de raad is het om de mensenrechten wereldwijd te verbeteren. Deze raad kan het advies geven om het recht op water op te nemen in de Mensenrechtenverklaring. Op dit moment doet de raad daar onderzoek naar.

  Misschien dat jullie brieven ze net het zetje geven dat nodig is.


Logo UNHRC