ja_mageia

 

1000 soldaten
altijd
iemands vader
altijd
iemands kind
___

Willem Vermandere

Wat doen de VN?

Het probleem van landmijnen is belangrijk voor de Verenigde Naties. De VN doen er van alles aan om de landmijnen die er nog liggen over de hele wereld op te ruimen. En ze doen van alles om te voorkomen dat er nieuwe bijkomen. Denk aan campagnes tegen landmijnen of aan de Internationale Dag van Aandacht voor Landmijnen op 4 april. Denk ook aan verdragen die door de leden van de VN worden ondertekend. Zo is er in 1997  een verdrag tegen het gebruik van landmijnen gesloten.

Ook Nederland heeft dit ondertekend. Dat betekent dat we alle mijnen in de grond moeten opruimen. Ons leger mag ook geen mijnen gebruiken die bedoeld zijn tegen mensen, maar nog wel mijnen bedoeld tegen tanks. Het is een begin. . . 

De onderstaande foto hangt in de gangen van het VN-Hoofdkantoor in New York. Het laat slachtoffers zien van landmijnen. Ernaast hangt een informatiebord waarop staat dat  landmijnen vooral slachtoffers maken onder burgers nadat de oorlog is afgelopen. En landmijnen maken geen onderscheid. Ze doden net zo makkelijk een kind als een soldaat.

slachtoffers

landmines