ja_mageia

 

De moeilijkste opgave
voor de leraar is
de leerling
het plezier in het leren
niet te bederven
___

Bertrand Russell

Lees dit: de taak van de gemeente

Het gemeentebestuur (burgemeester en wethouders) is verantwoordelijk voor het opsporen en ruimen van onontplofte explosieven binnen hun gemeentegrenzen. Dat doen het natuurlijk niet zelf. De burgemeesteren de wethouders gaan niet met een metaaldetector het weiland in. Ze geven een opdracht aan een particulier bedrijf dat zich bezighoudt met het opsporen van explosieven.
De gemeenten krijgen 70% van de kosten vergoed van de regering; de andere 30% moeten ze zelf betalen. Voor gemeenten die veel onontplofte explosieven binnen hun grenzen hebben is er een speciale regeling.

De particuliere bedrijven hebben de kennis hoe ze onontplofte explosieven kunnen opsporen. Om de gevaarlijke plaatsen te kunnen vinden is informatie uit het gemeentearchief van groot belang. Elke gemeente weet waar in de Tweede Wereldoorlog gevochten is. Soms is dat te vinden op de website van de gemeente. Anders is dat zeker in het gemeentearchief te vinden. 

gemeentevenloIn Venlo stond vroeger een kazerne. Daar werd in de Tweede Wereldoorlog gevochten. Men vermoedt dat daar nog onontplofte explosieven te vinden zijn

Het bedrijf gaat met de informatie van de gemeente aan de slag. Vaak gebruiken ze ook luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog. Als ze dan werkelijk gevaarlijk materiaal vinden, komt de EOD om het oorlogstuig onschadelijk te maken.

gemeentenijmegenEen ander voorbeeld is te vinden op de website van de gemeente Nijmegen:
"Niet gesprongen explosieven in de bodem: Boem is ho! Nijmegen behoort tot de zwaarst getroffen regio's uit de tweede wereldoorlog. Bij werkzaamheden in de bodem zijn niet gesprongen explosieven een belangrijk thema waarmee we rekening moeten houden." 

Het is een beetje moeilijk te zien, maar de rode stip is een gebied met explosieven in de rivier de Waal. Het grotere rode gebied grenst aan de Waalbrug (rechtsboven) en het spoor (van boven, met een knik naar beneden)

Hiervoor hebben we de handleiding "Omgaan met niet gesprongen explosieven uit de WOII bij gemeentelijke projecten" ontwikkeld. De handleiding bevat een kaart waarin de hele gemeente Nijmegen op basis van historisch onderzoek, bebouwingsjaartal en explosievenonderzoek onderverdeeld is in locaties met een hoge, verhoogde, verlaagde en lage kans van aantreffen van niet gesprongen explosieven."