Kijk ook onder aan de pagina

Login

Duurzame ontwikkelingsdoelen: 2016-2030

Afdrukken

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030 van de Verenigde Naties moeten de Millenniumdoelen (MDG's) opvolgen. Deze lopen af in 2015. De afgesproken doelen hebben wereldwijd tot verbetering geleid. Armoede is teruggedrongen, meer kinderen gaan naar school, meer mensen wonen in acceptabele woningen met toegang tot veilig water en voldoende sanitaire voorzieningen, etc. Maar op veel terreinen en in veel landen is nog een lange weg te gaan. Daarvoor zijn de nieuwe Duurzame Ontwikkingelingsdoelen opgesteld.

De doelstellingen voor 2030 zijn gebaseerd op zes kernwaarden:

  1. Mensen - Toegang tot gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen (ook vrouwen en meisjes)
  2. Waardigheid - Einde aan armoede en tegengaan van ongelijkheid 
  3. Welvaart - Sterke economieën waar eenieder aan deelneemt
  4. Gerechtigheid - Veilige en vredige samenlevingen met sterke instituten 
  5. Samenwerken - Versterken van mondiale solidariteit en duurzame ontwikkeling 
  6. Planeet - Beschermen van ecosystemen voor alle samenlevingen en toekomstige generaties

Dat is uitgewerkt in 17 doelen voor het jaar 2030. Ze moeten nog door de lidstaten worden aangenomen.

 


Geen armoede
Geen honger, duurzame landbouw
Gezondheidszorg voor iedereen
Onderwijs voor iedereen

Gelijke rechten voor meisjes

en vrouwen

Schoon water en sanitair voor iedereen

Toegang tot betaalbare en

duurzame energie

Economische groei, werkgelegenheid

Infrastructuur voor duurzame

industrialisatie

Verminderen ongelijkheid binnen en

tussen landen

Steden veilig, weerbaar en duurzaam
Duurzame consumptie en productie
Klimaatverandering tegengaan
Duurzaam gebruik van de zeeën

Bescherming ecosystemen, bossen

en biodiversiteit

Promotie veiligheid, publieke diensten

en recht voor iedereen

Versterking mondiaal partnerschap

om doelen te bereiken