Banner

Stromingen binnen de islam

kaart stromingen

Groen: soennieten, rood: sjiieten, blauw: ibadi. Hoe donkerder de kleur, hoe groter het aandeel binnen de gehele bevolking.

De eerste grote ruzie binnen de oemma, de islamitische gemeenschap, ging over de opvolging van Mohammed. Na zijn dood werd  Mohammed's leiderschap op een kalief overgedragen.Kalief komt van het woord khalifa dat opvolger betekent.

Voor een deel van Mohammed's volgelingen is Ali de eerste kalief, want de titel kan alleen maar overgaan op een familielid. Voor de anderen is Aboe Bakr de eerste kalief en Ali de vierde. De ruzie liep zó hoog op dat de oemma in twee delen uiteen viel: in de eerste groep vind je de sjiieten en in de tweede de soennieten. Deze twee hoofdstromingen van de islam bestaan nog steeds. Ongeveer 85% van alle moslims is soenniet, de overigen zijn bijna allemaal sjiiet. In de loop van de tijd zijn er wel meer verschillen ontstaan. Zo is in beide hoofdstromingen de rol van de imam verschillend. Bij de soennieten is de imam niet veel meer dan een voorganger in het gebed. Bij de sjiieten is de imam van groter belang omdat hij de teksten van Mohammed van een nieuwe uitleg mag voorzien.

Op de kaart hierboven zie je ook nog het donkerblauw, waarmee het ibadisme is aangegeven. Ibadisme is een kleine hoofdstroming binnen de islam en Oman is het enige land waar de meerderheid tot de ibadi's behoort.  In andere landen zijn wel ibadi's te vinden, maar zij behoren er tot de minderheden. Denk aan Algerije of Tunesië. 

 
Registratie & Aanmelden Docenten
Colofon

eu-logo

Islam in the Spotlight is gemaakt met financiële steun van de EU: Klik hier.

mamlukstar2