sw 8Ontwikkelingseducatie' en 'Europa' in het VMBO
Voor het VMBO zijn ontwikkelingseducatieve leermiddelen bij wijze van spreken op de vingers van één hand te tellen. Naar onze mening is er ook binnen het VMBO ruimte voor ontwikkelingseducatie, mits het materiaal aansluit op de gangbare praktijken in het VMBO. Het sectorwerkstuk biedt die ruimte. Daarom hebben we een schat aan informatie rond de Millenniumdoelen en rond Europa voor u klaargezet.