nau 8Nothing About Us is een film van Marijn Poels bij het project Gehandicapte jongeren actief als wereldburgers van de Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD). In dit project worden gastlessen aangeboden over mensen met een beperking in ontwikkelingslanden. Het lesmateriaal bij deze gastlessen kan door docenten op het voortgezet (speciaal) onderwijs ook zelfstandig worden gebruikt. DCDD, CMO en filmmaker Marijn Poels hebben de handen ineen geslagen en bij de film dit gelijknamige lespakket geproduceerd.